Het doel van de stichting is, de instandhouding en de herkenbaarheid te bevorderen van oude, buiten militair gebruik gestelde verdedigingswerken en de daarbij behorende infrastructuur (o.a. linies, stellingen, bouwwerken) in Nederland of daarbuiten, in het laatste geval mits met een Nederlands verleden. Daarmee wil de stichting een bijdrage leveren aan het behoud van het militaircultureel erfgoed en aan het begrip voor historie, kunst en cultuur (art. 2 van de statuten).

ill_stichting_zwartendijksterschans
Zwartendijksterschans

De stichting:

 • ijvert voor een wettelijke bescherming van de nog aanwezige oude verdedigingswerken
 • streeft naar een verantwoord beheer en een passend gebruik van deze verdedigingswerken
 • tracht het reeds aanwezige maatschappelijk en politiek draagvlak hiervoor verder te vergroten.

Zij:

 • tn_Fort_Rijnauwen_reduit
  Fort Rijnauwen, reduit
  geeft voorlichting over de militair-historische en andere waarden van de oude verdedigingswerken
 • onderhoudt relaties op (inter)nationaal, provinciaal, gemeentelijk en lokaal niveau met overheidsinstanties en particuliere organisaties
 • adviseert derden bij plannen en activiteiten die invloed hebben op het voortbestaan van voormalige verdedigings-werken
 • verricht onderzoek en legt de resultaten vast in studies, onderzoeksrapporten en dergelijke die, voorzover deze niet worden gepubliceerd, toegankelijk zijn voor belangstellenden. Tevens stimuleert de stichting onderzoek, studies en publicaties op vestingbouwkundig gebied door andere personen en organisaties.
 • verzorgt publicaties, waaronder de Atlas van Historische vestingwerken in Nederland
 • stimuleert het oprichten van regionale of lokale beheersstichtingen; desgewenst adviseert en participeert zij daarin.

en haar begunstigers en donateurs:

 • ontvangen het kwartaalbericht Saillant
 • kunnen deelnemen aan excursies
 • staat een documentatiecentrum ter beschikking
 • kunnen publicaties aanschaffen die gratis worden thuisbezorgd.