De Studiecommissie (SC) verricht studies en bereidt publicaties voor over historische verdedigingswerken en -stelsels, die een permanent karakter hadden, alsmede over krijgskundige onderwerpen voorzover deze hiermee een verband hebben..

De belangrijkste stichtingsuitgave is de Atlas van historische vestingwerken in Nederland. De oorspronkelijke uitgave bestond uit mappen (per provincie) met een geschiedkundige beschrijving van de verdedigingswerken met overzichtskaarten van de locaties en een index op persoon-, plaats- en zaaknamen.
Van de provincies Noord-Brabant (1996), Limburg (1999) en Zeeland (2004) verschenen delen van de Atlas in boekvorm waarin ook de geografische ontwikkeling, de staatkundige en militaire geschiedenis van de provincie, alsmede de vestingbouwkundige ontwikkeling in meer algemene zin zijn beschreven.
Op 17 mei 2013 kon het deel van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe worden gepresenteerd. 

De SC is bezig met een studie over de Oude Hollandse Waterlinie.

Ook verricht de SC onderzoek naar onder andere:

  • de ontwikkeling van de vestingartillerie;
  • de bevoorrading van de forten in de 19e eeuw en
  • de gebruikte aanvals- en verdedigingsmethoden van schansen, forten en vestingen in de 17e eeuw.