Het Documentatiecentrum van de stichting omvat:

  • een bibliotheek met boeken, artikelen, tijdschriften en andere documenten over verdedigingswerken, vestingbouw en vestingoorlogvoering met de nadruk op Nederland en verdedigingswerken in het buitenland met Nederlandse invloed

  • een collectie afbeeldingen (originelen en kopieën) in de vorm van (bouw-, bestek-) tekeningen, plattegronden en kaarten

  • een foto- en diacollectie 

De catalogus is via internet te raadplegen, zie catalogus on-line.

Het Documentatiecentrum is voor iedereen toegankelijk. Om te voorkomen dat er teveel bezoekers tegelijk zijn en u niet goed kan worden geholpen, is gewenst vooraf een afspraak te maken.
Als regel is het Documentatiecentrum geopend van maandag tot en met zaterdag tussen 10 en tenminste 14.30 uur.
Uitsluitend begunstigers kunnen boeken en tijdschriften lenen. Deze moeten dan wel worden afgehaald en terugbezorgd; boeken worden niet toegezonden.
Beeldmateriaal wordt in beginsel niet uitgeleend, evenmin als unieke, vaak kostbare boeken. Wel mag men in de bibliotheek zelf beeldmateriaal kopiëren en/of (laten) fotograferen.
Ook kan gescand beeldmateriaal worden besteld. Dit geldt alleen voor originelen waarvan de rechten bij onze stichting liggen.

Bezoek na telefonische afspraak: 030 - 231 22 30

Het adres is: Mariaplaats 51, 3511 LM Utrecht (vijf minuten lopen van het CS)

historischpand