Boeken:


Chronik des Standortes Hamburg, Bilder aus Hamburgs militärischer Vergangenheit : 3.überarbeitete und erweiterte Auflage / K. Grot. - Dassendorf, 2010.

Dienst en ontspanning in de Batterie Delfzijl : militaire, technische, sociale en economische aspecten van de Marineflakabteilung 256 / F. Lenselink. - Delfzijl, 2000. - 176 p. : ill.

Fort Geldersoord : de sluis en de schans bij Westervoort / E.J.Th.A.M.A. Smit en J.H.F. Zweers. - Westervoort : Historische Kring Westervoort, 2010. - 116 p. : ill.,krt.,pl.gr.

High versus low : Portugese and Dutch fortification traditions meet in colonial Brazil / O. F. Hefting. - Leiden : Brill, 2010. - 20 p. : ill.

Inventory and identification of forts in Indonesia. / E. Subijono [chief ed.]. - Jakarta : Pusat Dokumentasi Arsitektur ; Direktorat Peninggalan Purbakala, Kementarian Kebudayaan dan Pariwisata ; PAC Architects and Consultants, 2010. - 243 p. : ill. ,krt., pl.gr.

Jaarboek 70 De Ghulden Roos. - Roosendaal : Stichting Oudheidkundige Kring 'De Ghulden Roos', 2010. - 152 p. : ill.,krt.

Jaarverslag 2006 van de Stichting tot beheer van fort Werk IV. - Bussum, 2007. - 13 p. : ill.

Kaarten behorende bij stencil WO I 1914-1918. –[Breda] : Koninklijke Militaire Academie, 1955. - : krt.

Krijgsgeschiedenis : Deel II / J.K.M. Bottema. - [Breda] : Koninklijke Militaire Academie, 1955. - : krt.

Krijgsgeschiedenis : Deel II : Platenatlas. - [Breda] : Koninklijke Militaire Academie, 1955. - : krt.

Leerboek KMA : Duurzame versterkingskunst : Deel 1 : Geschiedenis. - [Breda] : Koninklijke Militaire Academie, 1955 (?). - : krt., plgr.

Leerboek KMA : Pionieren en versterkingskunst voor alle wapens (gewijzigde herdruk) : Deel 1. - [Breda] : Koninklijke Militaire Academie, - [s.a.] :  ill.

De mijngangen van Ravelijn Antwerpen / A. van der Kallen. - Bergen op Zoom : Stichting In den Scherminckel, 2010. - 5 p. : ill.,krt.

Pionieren (1). - [Breda] : Koninklijke Militaire Academie, [s.a.]. - :  ill.

Pionieren (2). - [Breda] : Koninklijke Militaire Academie, [s.a.]. - :  ill.

Studie over de toekomst van fort Pampus : visie op de conservering, restauratie en exploitatie. - Muiden : Stichting Pampus, 1986. - 14 p. : ill.,krt.

Transcriptie een Koninklijk Besluit van Koning Willem I over schadevergoedingen voor in bezit genomen gronden en gebouwen voor vestingbouw in Charleroi, 24 augustus 1816. - [s.l.] : [s.n.], 1992.

De Tweede Wereldoorlog (herziene druk). - [Breda] : Koninklijke Militaire Academie, 1954.

De Tweede Wereldoorlog : Platenatlas. - [Breda] : Koninklijke Militaire Academie, 1954. - : krt.

Van munitie voorzien : De economische meerwaarde van West-Brabantse verdedigingslinie verkend / E. Ennen ; D. Korteweg Maris. - Breda : NHTV, 2010. - 33 p. : ill.

De Wonsstelling : Wanhoopslinie voor Kornwerderzand / J. Topper. - Leeuwarden : Friese Pers Boekerij, 2010. - 192 p. : ill., krt.

Artikelen:

Bunkers pimpen samen met een kunstenaar. - In: Bulletin cultuur & school ; Jrg. 13 nr. 65 (december 2010), p. 22 - 24.

Discussie : De functie van de stadsplattegronden van Van Deventer / E. Heere ; P. van der Krogt ; F. Ormeling ; M. Storms. - In: Historisch geografisch tijdschrift ; Jrg. 28 nr. 4 ( 2010), p. 140 t/m 145.

Geertruidenberg in 1846 door de ogen van Barend Glasius / J.C. Thijssen. - In: De Dongebode ; Jrg. 36 nr. 4 ( 2010), p. 86 - 91.

De grensverdediging in onze Noordelijke provinciën / P.H. Pott. - In: Militaire Spectator ; Jrg. 110 nr. 12 (december 1941), p. 452 e.v.

Herontdekking bijzondere linie in Rijnstrangen. - In: Rivierenmagazine van de Provincie Gelderland ; Jrg. 2010 nr. 24 (2010), p. 17.

De IJssellinie : De eerste NAVO-waterlinie (1951-1966) / E. van Winden. - In: Gelders Erfgoed, Gelders cultuurhistorisch kwartaalblad ; nr. 4 ( 2010), p. 24 t/m 27.

Turmforts, eine Übersicht / G.D. Reiss. - In: Festungsjournal: Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Festungsforschung e.V. (DGF) ; nr. 39 ( 2011), p. 18 - 33.

De verdediging van den Afsluitdijk / D. Smid en P. van der Linden. - In: Militaire Spectator ; Jrg. 110 nr. 8 (augustus 1941), p. 305 – 316.

De verdedigingswerken aan het Kornwerderzand gedurende de oorlogsdagen / Q.J. Ham. - In: Militaire Spectator ; Jrg. 110 nr. 5  (mei 1941), p. 170 – 180.