boeken:

Amici Insulae : vrienden van het Eiland in de Maas : jaarboek 2010 / J.H.M. Richter, H. Rutten. - Stevensweert : Amici Insulae, 2011. - 74 p. : ill.

Battery Noordwijk 1940-1945 : German seacoast battery in the Netherlands / P. Harff ; D. Harff. - Third edited print. - [s.l.] : P.E. Harff, 2011. - 148 p. : ill., krt., plgr.

De bevrijding van Groningen / W.K.J.J. van Ommen Kloeke. - Assen : Van Gorcum & Comp., 1945. - 176 p. : ill., krt., pl.gr.

Brabants Landschap 170. - Haaren : Stichting Het Noordbrabants Landschap, 2011. - 64 p. : ill.,krt.

Canadezen in actie : Nederland najaar '44 - voorjaar '45 / H.Bollen en P. Vroemen. - [s.l.] : Terra, 1995. - 311 p. : ill.,krt.,pl.gr.

Commentarius de rebus gestis Mennonis Coehorni / N. Ypei. - Franequerae : Gulielmus Coulon, 1771. - 39 p. Schenking van: mevr. M. Hulsbergen-Steenbergen (2011)

Erfgoed van de toekomst. - Amersfoort : Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011. - 90 p.

Fort Vuren / C. Will. - Amsterdam : Stokerkade, 2010. - 40 p. : ill.,pl.gr. - (Hollandse Waterlinie Erfgoedreeks)

Forten en linies in grensbreed perspectief : handleiding informatiedragers. - [s.l.] : Interreg Vlaanderen Nederland, [s.a.]. - 24 p. : ill.

Les fortifications de Saint-Mâlo. - Bruxelles : La Maison d'à Coté, 2004. - 73 p. : ill.,krt.,pl.gr. + CD rom

Grebbelinie 1799 : Bestek Engelaar en Groeperkade / J. de Vries. - [s.l.] : Stichting Grebbelinie, 2011. - 24 p. : krt., plgr.

Inventarisatie gebouwen vliegbasis Woensdrecht 1940 - 1945 / R. Vossebeld en D. Ross. - [Roosendaal] : Stichting Menno van Coehoorn, 2011. - 50 p. : ill., krt. pl.gr.

Kaarten van Gelderland 1773 - 1813 : Achterhoek, Liemers, Arnhem-Nijmegen / H.J. Versfelt. - Gieten : H.J. Versfelt, 2011. - 15 p.+ 23 krt. : ill.,krt.

Komt dat zien! : Staats-Spaanse linies, fortgengordels rond Antwerpen, Zuiderwaterlinie : vermarktingstudie in het kader van het Interreg IVA-project Forten en Linies in Grensbreed Perspectief. - [s.l.] : Interreg Vlaanderen Nederland, [2010]. - 95 p. : ill.,krt.,pl.gr.

Naarden in staat van verdediging gebracht in 1870 / E.D. van Wijngaarden. - [s.l.] : [s.n.], 1974. - 3 p.

Ontpoldering Noordwaard op hoofdlijnen. - Rotterdam : Projectbureau Noordwaard [Rijkswaterstaat], 2011. - 53 p. : ill.,krt.,pl.gr. + Nieuwsbrief RWS febr. 2011

Overijssel : plaatsen van herinnering / W. Coster en J. ten Hove [red.]. - Amsterdam / Zwolle : B. Bakker ; Historisch Centrum Overijssel, 2011. - 541 p. : ill.,krt.,pl.gr.

De Prinses Julianakazerne : de geschiedenis van een markant Haags bouwwerk / J.P.C.M. van Hoof en M. van der Zee. - Amsterdam : Boom, 2006. - 83 p. : ill., krt., plgr.

Stützpunkt Groede : van artillerieopstelling in de Atlantikwall tot Groede Podium, 1942 - 2010 / B. Muller. - 2e herziene druk. - Middelburg : Ben Muller, 2010. - 55 p. : ill., krt., pl.gr. ISBN 9789080429437

Toonneel der steden van de Vereenighde Nederlanden, met hare beschrijvingen, uytgegeven bij Joan Blaev. / Joan I Blaeu. - Lausanne ; Amsterdam : Sequoia s.a.. ; Elsevier, 1966. - 191 p. : krt. facs. van oorspr. uitgave 1648

De vermeestering van het fort Eben-Emael / H. van der Valk. - Breda : [s.n.], 2001. - 24 p. : krt.

artikelen:

Forts of Ghana / S. Pratt. - In: Casemate : Fortress Studygroup Newsletter ; nr. 91 (May 2011), p. 19 - 24

De historische ontwikkeling van den kazernebouw / W.H. Schukking. - In: Militaire Spectator ( 1933), p. 76 - 84. 145 - 152

In het geweer voor kazerne in Assen / E. le Gras. - In: Heemschut : tijdschrift van de Bond Heemschut ; Jrg. 88 (juni 2011), p. 12

Kanaal en kazematten : de Peel-Raamlinie ter hoogte van Mill. - In: Brabants Landschap ; nr. 170 (april 2011), p. 61 - 63

Knap, kolosaal en ´Hier werd wat groots verricht´, maar ook braaf, burgerlijk, banaal en benepen : de Nieuwe Hollandse waterlinie in Brabant. - In: Brabants Landschap ; nr. 170 (april 2011), p. 49 - 59

The military engineer Gottfried Hoffmann and his works in Denmark, 1648 - 1687/ B. Westerbeek Dahl. - In: Fortress : The castles and fortifications quarterly ; nr. 13 ( 1992), p. 3 - 12

Een onschatbaar geluk : Het bezoek van keizer Napoleon aan Muiden en Naarden tweehonderd jaar geleden / W. Uitterhoeve. - In: Tussen Vecht en Eem ; Jrg. 29 nr. 2 (mei 2011), p. 77 - 84.

Ooggetuigen : 'Stoeien met zand en dan zo'n resultaat' / K. Koopmans. - In: Brabants Landschap ; nr. 170 (april 2011), p. 42 - 44

Ooggetuigen : 'Een uit de hand gelopen afscheidscadeau' / A. van den Berg. - In: Brabants Landschap ; nr. 170 (april 2011), p. 38 - 42

Resten van de Zuiderwaterlinie in de Krabbebossen : Dam van Mendoza, Tafelberg en Rond Venneke / G. Otten. - In: Brabants Landschap ; nr. 170 (april 2011), p. 45 - 48

A tale of two forts - London's Hyde Park and St. George's Fields forts / D. Flintham. - In: Fort : International journal of fortification and military architecture ; nr. 38 ( 2010), p. 3 - 13

Water als wapen : Grebbelinie wordt rijksmonument / G. Eshuis. - In: Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultuur Erfgoed ; Jrg. 3 nr. 2 (lente 2011), p. 32 - 33

De West Brabantse Waterlinie : 'Aardig gebak". - In: Brabants Landschap ; nr. 170 (april 2011), p. 34 - 37 Pl.kenm. 4529 (D)

Woerden 1813 : wat zou er gebeurd zijn als..../ W.J. Jongejan. - In: Heemtijdinghen ; Jrg. 47 nr. 1 (maart 2011), p. 1 - 7