Boeken:

Anhang 2 zur H.Dv. 1a : Merkblatt für das feldmäßige Anlegen tiefminierter Unterstände, vom 15.
12. 1941. - [s.l.] : Oberkommando des Heeres, 1941. - 133 p.

Annual report 2010 : Rapport Annuel 2010 Europa Nostra. - The Hague
: Europa Nostra, 2011. - 50 p. : ill.

Archief : Mededelingen ven het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen : Jaargang 2010 /. - Middelburg : Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 2011. - 160 p. : ill., krt.
 

Atlas maior 1665 : De Lage Landen / J. Blaeu ; P. van der Krogt. - Kerkdriel : Librero, 2010. - 207 p. : ill., krt.

Het gelijk van Heemschut : een eeuw inzet voor erfgoedbescherming / W. Heijbroek (eindred.). - Amsterdam : Bond Heemschut, 2011. - 160 p. : ill.

Jaarboek 2010 [van het] Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap : deel 146. - Maastricht : Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 2011. - 347 p. : ill.

De Kruishaarderberg te Nijkerk : Een historisch-geografische studie / P.C. Bijvank. - Nijkerk : [s.n.], 2011. - 70 p. : ill.,krt.,plgr.

Leidraad voor de voorbereiding en voeren van de verdediging der Nieuwe Hollandsche Waterlinie d.d. 13-11-1895. - Den Haag : [s.n.], 1895. - 53 p.

Notitie ten behoeve van de cultuurhistorische waardestelling van de bunker op Larenstein / A. Viersen. - Utrecht : Stichting Menno van Coehoorn, 2009. - 35 p. : ill.,krt.,plgr.

Oorlogservaringen / L.D. Broekema. - [s.l.] : [s.n.], [1940]. - 10 p. Fotokopie van typescript.

Spooraansluitingen in de Tweede Wereldoorlog / S. Eeftens. - [s.l.] : [s.n.], 1999. - 4 p. : ill.,krt.

Steevast 2011 jaaruitgave van de Vereniging Oud Enkhuizen. - Enkhuizen : Vereniging Oud Enkhuizen, 2011. - 183 p. : ill., krt.

Suske en Wiske : De laaiende linies / W. Vandersteen. - [s.l.] : Standaard Uitgeverij, 2011. - 30 p. : ill.

Van functioneel gebruik tot lieu de mémoire : het nut van het verleden : de veranderende omgang met bunkers in Nederland van 1979 tot 2008 / M. Jansen. - Utrecht : Universiteit Utrecht, 2008. - 115 p. Doctoraal scriptie.

Verscholen in het groen : een onderzoek naar de geschiedenis van beplantingen op de stelling van Amsterdam / N. Schuurman. - Castricum : Stichting Landschap Noord Holland, 2010. - 91 p. : ill., krt.

Versterckinge des Vyf-hoecks met alle sijne Buyten-Wercken : gestelt tegens die van den Ing. en Cap. L. Paen / M. van Coehoorn. - Leeuwarden : Hendrik Rintjes, 1682. - 65 p. : plgr. ; pdf.

Artikelen:

Het 'Bunkerarchief' en Drenthe / K. Timmer. - In: Waardeel : Drents Historisch Tijdschrift ; Jrg. 29 nr. 4 (2009), p. 29 - 32.

Het 'Oorlogshoofdkwartier' bij Maastricht / J. Notermans. - In: Saillant ; nr. 3 (augustus 2011), p. 25 - 30.

Archeologisch onderzoek in Breda in 2010 / J. Nollen en E. Peters. - In: ErfgoedBrief Breda (zomer 2011), p. 7 - 9.

Duitse verdedigingslinies in het westen van Noord-Brabant / D.C.H.
Ross. - In: Saillant ; nr. 3 (augustus 2011), p. 7 -13.

Enkele grote lijnen in de Nederlandse stedenbouwgeschiedenis : een vergelijkende studie naar de binnensteden van Utrecht, Amsterdam en 's-Hertogenbosch / M. IJsselstijn. - In: KNOB-bulletin; Jrg. 110 nr. 3 – 4 (2011), p. 89 - 107.

Hans (Jean) van Schille (1533-1586) ein Plagiator? / K. Jordan. - In: Festungsjournal: Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Festungsforschung e.V. (DGF) ; nr. 40 ( 2011), p. 43 - 52.

Das Moment einer Festung : eine umstrittene Methode französischer Ingenieure im 18. Jahrhundert zur Berechnung der Stärke einer Festung im Verhältnis zu ihren Kosten / H. Petzsch. - In: Festungsjournal: Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft fer Festungsforschung e.V. (DGF) ; nr. 40 ( 2011), p. 38 - 42.

Een onmisbare stad / A. Willeboordse. - In: Napoleon in Nederland
1811 - 2011 ; nr. 4 (aug./sept. 2011), p. 18 - 21.

Over flankeren, enfileren en raseren / R. Gils. - In: Vesting : tijdschrift van de Simon Stevinstichting, vanaf 2005: Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum ; nr. 2 (apr - juni 2011), p. 6 - 7.

Over tenailles / R. Gils. - In: Vesting : tijdschrift van het Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum ; nr. 2 (apr.-juni 2011), p. 8 - 14.

Over flessenpost en de houten fundering van bastion Katten / H. Schaftenaar. - In: De Omroeper ; Jrg. 242 nr. 2 (juni 2011), p. 76 - 80.

De relatie tussen de Stelling van 's-Hertogenbosch en het fort
St.Andries / Ch.Limonard. - In: Saillant ; nr. 3 (augustus 2011), p. 16 - 24.

Thesaurus Fectio : castellum Fectio wordt na 2000 jaar weer zichtbaar / L. Wouters en R. Blijdenstijn. - In: GM kwadraat; Jrg. 11 nr. 43 (Herfst 2011), p. 16-19.

Een vijand die niet kwam : Fort bij Spijkerboor, stoer bouwwerk aan de rand van de Beemster. - In: Natuurbehoud (juni 2011), p. 32 - 33.

Vliegbasis Soesterberg : Erfgoed van de angst ontsluierd / R. Blijdenstijn. - In: GM kwadraat;
Jrg. 11
nr. 42 (zomer 2011), p. 14 - 17.

Werk IV : een rijksmonument met een creatieve herbestemming / J. van Welsen. - In: Bussums Historisch Tijdschrift ; Jrg. 27 nr. 2 (augustus 2011), p. 25 - 30.