Boeken:

(Ver)bouwen of niet (ver)bouwen : Problemen aangaande het bouwen en verbouwen in de nabijheid van vestingwerken in de eerste helft van de 19e eeuw : De Wet van 16 november 1814 nr. 55 / P.J.M. Kamps. - [Amersfoort] : P.J.M. Kamps, [s.a.]. - : ill.

Als Stralsund eine Festung war / H. Auerbach. - Berlin : Kai Homilius Verlag, 1997. - 28 p. : ill., krt., plgr.

Amici Insulae : vrienden van het Eiland in de Maas : jaarboek 2011. - Stevensweert : Amici Insulae, 2012. - 74 p. : ill, krt.

Archeologie van de Mars : Archeologisch en historisch onderzoek in het Noorderhavenkwartier in Zutphen / H.A.C. Fermin ; K.C.J. van Straten. - Zutphen : Gemeente Zutphen, 2011. - 89 p. : ill., krt., plgr.

Bastions de la mer : le guide des fortifcations de la Charente-Maritime / N. Faucherre. - Chauray - Niort : Les Colonnes, 1995. - 71 p. : ill.., krt., pl.gr.

Bescherming van kunstwerken tegen oorlogsgevaren / J. Kalf. - 's-Gravenhage : Algemene Landsdrukkerij, 1938. - 80p. : ill.

Cultuurhistorische analyse Fort Lunette aan de Donge te Geertruidenberg / G. Meijer. - Utrecht : Bunker Q, 2012. - 30 p. : ill.,krt.,pl.gr.

Dolomiten : Österreichische Festungen in Oberitalien, von den Sieben Gemeinden bis zur Flitsche Klause : militärhistorischer Reiseführer / W. Nuszstein. - Hamburg, Berlin, Bonn : Verlag E.S. Mittler & Sohn, 1997. - 180 p. : ill.,krt.,pl.gr.

Die Festung Thyborøn / B. Bågøe Anthonisen. - Thyborøn : Thyborøn Bogtrykkeri, 1990. - 15 p. : ill., krt., plgr.

Fort Lunette, Raamsdonksveer : register betrekkelijk de vestingwerken, de inundatiemiddelen, de militaire gebouwen enz. Geertruidenberg. - Raamsdonksveer : Gemeente Raamsdonk, 1989. - 40 p. : pl.gr.

Fort Pannerden / P. van der Heijden & E. Ruissen. - Utrecht : Stichting Matrijs, 2012. - 144 p. : ill.,krt.,pl.gr.

Fortifications in Danmark 1858-1945 : A status report. - København : Miljøministeriet, 1994. - 53 p.

Gardasee ; Österreichische Festungen in Oberitalien von Nauders bis zum Gardasee :  Militärgeschichtlicher Reiseführer / W. Nuszstein. - Hamburg, Berlin, Bonn. : Verlag E.S. Mittler & Sohn, 1997. - 180 p. : ill., krt., pl.gr.

Gemeente-atlas van Nederland naar officieele bronnen bewerkt : Overijssel / J. Kuyper. - Leeuwarden ; Zaltbommel : Hugo Suringar (oorspr.) : Europese Bibliotheek, [1867]. - 67 p.

Historische atlas van Zutphen : torenstad aan Berkel en IJssel / W. Frijhofff, M. Groothedde en C. te Strake. - Nijmegen : Uitgeverij Vantilt, 2011. - 79 p. : ill.,krt.

Historische vliegveld-complexen (1910-1950) : Quick scan / K. Loeff. - [s.l.] : Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 2000. - 72 p.

De Hollandstellung van Knokke tot Antwerpen : stille getuige van de Eerste Wereldoorlog / H. Sakkers, J. den Hollander, R. Murk. - [s.l.] : Witsand Uitgevers, 2011. - 264 p. : ill.,krt.,pl.gr.

Het Hoornwerk (2) : Proefsleuvenonderzoek op het Hoornwerk te Zutphen / H.A.C. Fermin ; M. Groothedde. - Zutphen : Gemeente Zutphen, 2008. - 23 p. : ill., krt., plgr.

De IJssellinie : een voormalige verdedigingslinie tegen een Russische inval : 1950 - 1968 : de geschiedenis : het plan en de bouwwerken. - 2e druk. - [Deventer] : Stichting IJssellinie, 2012. - 50 p. : ill.,krt.

Nederlands-Brazilië in kaart : Nederlanders in het Atlantisch gebied, 1600 - 1650 : Den corte beschrijvinge inhoudende de cust van Brazil ende meer andere plaetsen / H. den Heijer en B. Teensma. - Zutphen : Walburg pers, 2011. - 191 p. : ill.,krt.,pl.gr.

Notitie betreffende de Luchtwachttorens uit de Koude Oorlog / F. Schrik. - Utrecht : Stichting Menno van Coehoorn, 2011. - 9 p. : ill.

Op het knooppunt van eeuwen : archeologisch en historisch onderzoek naar Deventer vestingwerken op de locaties Emmaplein, Boreelkazerne en Hoornwerk / B. Vermeulen, S. Gerritsen, E. Mittendorf. - Deventer : Gemeente Deventer, 2010. - 204 p. : ill.,krt.,pl.gr.

Restauratie en herbestemming van Fort bij 't Hemeltje, Houten ; voorontwerp. - Hengelo : Leijh Kappelhoff Seckel van den Dobbelsteen, architecten, 2008. - 63 p. : ill.,krt.,pl.gr.

Sleutel van het verleden, sleutel tot de toekomst : de roemrijke cultuurhistorie van de Rijnstrangen als drijvende kracht voor economische vernieuwing : een evaluatie van kwaliteiten en kansen / F. van Hemmen, M. Tilstra en J.R. Mulder. - Wageningen : Alterra, 2011. - 123 p. : ill.,krt.,pl.gr.

Terugblik : de Betuwe graaft zich in : militair- strategische objecten in het Rivierengebied /. - Opheusden : Stichting Tabula Batavorum, 2011. - 263 p. : ill.,krt.,pl.gr.

Unieke vondsten uit de Eerste Wereldoorlog / C. van Maastrigt. - [s.l.] : Archeologische Vereniging Land van Heusden en Altena, 2011. - 8 p. : ill.

Verkocht wegens vrede : een overzicht van de 53 herontwikkelde militaire terreinen / M. Beugelsdijk en T. Schuwer. - [s.l.] : Dienst Landelijk Gebied, 2011. - 113 p. : ill., krt., pl.gr.

Verlengde Fortlaan tegenover nrs. 70-78 en 114, Naarden : een bureauonderzoek en een terreininspectie met profielkuilen / R.M. van der Zee. - Amersfoort : ADC-ArcheoProjecten, 2012. - 29 p. : ill.,krt.,pl.gr.

Vestingvisie 2010-2025 : Naar een integraal beleid voor de vestingwerken van Maastricht. - Maastricht : Gemeente Maastricht, 2012. - 68 p. : ill., krt., plgr.

Voorburchten in de regio / F. Keysers. - Sittard : Stichting Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold, 2011. - 22 p. : ill.

Artikelen:

Archeologische vondsten Sint-Jansbolwerk / E. Huplens. - ill.,krt. - In: Saillant ; nr. 2 (juni 2012), p. 51 - 53.

De Atlantikwall in Den Haag / C. Ampt. - ill., krt.,pl.gr. - In: Saillant ; nr. 2 (juni 2012), p. 45 - 50.

Atlas Nederlandse historische werken in Brazilië in de maak / O. Hefting. - ill., krt. - In: Saillant ; nr. 2 (juni 2012), p. 54 - 55.

De belegeringen van Maastricht tussen 1578 en 1750 vanuit recente archeologische vondsten ten westen en noorden van de stad / T. Vanderbeken. - ill.,krt., pl.gr. - In: De Maasgouw ; Jrg. 131 nr. 1 (2012), p. 8 - 15.

Bommen van de bisschop : het noordelijk front in 1672 / E. Coumans. - ill. - In: Nieuwsbrief Vrienden Legermuseum ; Jrg. 20 nr. 1 (april 2012), p. 12 - 13.

Digitaal erfgoed in opmars / M. de Niet. - ill. - In: Monumenten ; Jrg. 33 nr. 4 (april 2012), p. 6 - 9.

Feestrede van kapitein Verbeek, uitgesproken op 24 september 2011 bij de ingebruikname van de diarama's van de Engelandvaarders, de luchtoorlog en de nabijverdediging van het Fort / J. Verbeek. - ill. - In: Fort Ordonnans (april 2012), p. 2 3.

Fort Harssens en fort Westoever te Den Helder : correspondentendag 31 maart en voorjaarsexcursie
14 april 2012 / C. Limonard. - ill. - In: Saillant ; nr. 2 (juni 2012), p. 12 - 15.

Forten in Indonesië / H. Bonke. - ill. - In: Vitruvius ; Jrg. 5 nr. 18 (januari 2012), p. 36 - 40.

The fortifications of Ostend during the great siege of 1601 - 1694 / P. Lombaerde. - ill.,krt.,pl.gr. - In: Fort; nr. 27 (1999), p. 93 - 112.

Een Franse wandkaart van Nederland uit 1748 : la Hollande en feuilles par Le. Rouge / D. de Vries. - ill.,krt. - In: Caert-Thresoor ; Jrg. 1 nr. 2 (1982), p. 24 - 29.

Gebastioneerd en polygonaal / R. Gils. - Pl.gr. - In: Vesting : tijdschrift van.het Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundi g Centrum ; nr. 4 (okt.-dec. 2011), p. 2 - 5.

Gereanimeerd erfgoed : Nationaal project Nieuwe Hollandse Waterlinie als format voor het landschapsbeleid / E. Luiten. - ill. - In: KNOB-bulletin ; Jrg. 110 nr. 6 (december 2011), p. 223 - 230.

Geschiedenis van de vesting Naarden na 1673 (eerste deel) / S. J. Gockinga. -.Pl.gr. - In: De Vesting : nieuwsbulletin van het Nederlands Vestingmuseum ; Jrg. 22 nr. 2 (december 2011), p. 2 - 3.

Gevels lezen : Contactdag voor vestingbouwkundige verenigingen en stichtingen op Fort Wierickerschans / C. Ampt. - ill., krt., pl.gr. - In: Saillant ; nr. 1 (maart 2012), p. 24 - 28.

Grote ideeën in een kleine garnizoensstad : nationalisme, socialisme en religie. in Naarden rond 1900 / C. Prince. - ill. - In: Tussen Vecht en Eem ; Jrg. 30 nr. 1 (maart 2012), p. 3 - 11.

Johan Christoph Heneman : kartograaf van Suriname en Guyana van 1780 - 1896 / M.Kok. - ill.,krt. - In: Caert-Thresoor ; Jrg. 1 nr. 1 (februari 1982), p. 4 - 9.

De Kruisdijkschans in Sluis / H. Hendrikse. - ill. - In: Saillant ; nr. 1 (maart 2012), p. 19 - 30.

De landmeter-ingenieur Johan Sems en de kaarten van Leeuwarden (1600/1603) en Franeker (1598) / F. Westra. - ill.,pl.gr. - In: Caert-Thresoor ; Jrg. 2 nr. 1 (1983), p. 2 - 5.

Oorlogsdreiging of politiek spel? : De bezetting van fort Honswijk in 1855 /J. Westhoff. - ill. - In: Saillant ; nr. 1 (maart 2012), p. 4 - 7.

De plofsluis als proef : simpele oplossing moest eerst worden getest. - ill. - In: Waterlijn ; nr. 39 (maart 2012), p. 6.

Rivierbeleid : dertien jaar terug en vooruit / R. Müller, J. de Ruig en C. Verdaas. - ill. - In: Rivierenmagazine van de Provincie Gelderland ; nr. 26 (winter 2011/2012), p. 12 - 14.

Het schijnvliegveld in Reijerscop / C.W.M. Rasch. - ill.,krt. - In: De Burcht van Montfoort / J.E. Dilz ; Jrg. 48 nr. 1 (maart 2012), p. 23 - 25.

Slot Loevestein : een kist vol verhalen / A. de Jong. - ill. - In: Gelders Erfgoed ; nr. 1 (2012), p. 6 - 9.

Stadspoorten van Zutphen / J.Th.L.Helwig. - ill., krt. - In: Saillant ; nr. 1 (maart 2012), p. 8 - 13.

De Stelling van Heusden en de werken op de westelijke flank / C. Limonard. - ill.,krt.,pl.gr. - In: Saillant ; nr. 1 (maart 2012), p. 14 - 23.

Transport in oorlogstijd : het Duitse spoor van Wolfheze naar vliegveld Deelen / H. Timmerman. - ill.krt. - In: Gelders Erfgoed ; nr. 2 (2012 ), p. 9 - 12.

Verborgen landschapselementen uit de Koude oorlog: de BWO-keringen / N. Brand. - ill. - In: Historisch geografisch tijdschrift ; Jrg. 29 nr. 3 (december 2011), p. 102 - 105.

A visit to Fort Amsterdam, Sint Maarten-Saint Martin / Ch. Stephenson. - ill.,krt. - In: Casemate : Fortress Studygroup Newsletter ; nr. 93 (january 2012), p. 40 - 41.

Zuid-Willemsvaart en Den Bosch : richtingenstrijd 1819 - 1826 / B. Steketee en H. Willems. - ill.,krt.
- In: Bossche Bladen ; Jrg. 13 nr. 4 (december 2011), p. 106 - 113.