Boeken:

Annual report 2011 : Rapport Atlantikwall Museum Scheveningen. - Den Haag : Stichting Atlantikwall Museum, 2005. - : ill.,krt.

Beplanting op verdedigingsweerken : geschiedenis, huidige waarden en beheer van militaire beplantingen : symposium dd. 3 juli 2012 in Fort bij Vechten /. - Wageningen : Stichting Probos, 2012. - 48 p. : ill, krt.

Beplantingen op verdedigingswerken / M. Boosten, P. Jansen en I. Borkent. - Utrecht : Stichting Matrijs, 2012. - 179 p. : ill.,krt.,plgr.

Cultuureducatief plan voor de Friese Waterlinie / R. Koster en D. van Peer. - Leeuwarden : Keunstwurk, 2012. - 14 p. : ill.,krt.

Diefdijklinie ruimtelijk : ontwerp hoofdverdedigingslijn Nieuwe Hollandse Waterlinie tussen Lek en Waal. - Arnhem : Dienst Landelijk Gebied), 2012. - 16 p. : ill.

Duitse bunkers in Utrecht : Inventarisatie / J.A. van der Hoeve. - [Utrecht] : Bureau Monumenten van de gemeente Utrecht, 1999. - 26 p. : ill., pl.gr.

Fort Pannerden / P. van der Heijden & E. Ruissen. - Utrecht : Matrijs, 2012. - 144 p. : ill.,krt.,pl.gr.

Fort Spion visie en inrichtingsmaatregelen. - [s.l.] : Feddes Olthof landschapsarchitecten, 2008. - 55 p.

Herbestemming forten Noorddijk en Penserdijk behorend tot de Stelling van de Monden van de Maas en het Haringvliet / E. Vogelaar. - Delft : Erfgoedhuis Z.H., 2012. - 90 p. : ill.,krt.,pl.gr.

De kunst van het ontwikkelen en borgen van de ruimtelijke kwaliteit van de snelweg en omgeving :  Startboek Routeontwerp : Routes. / P. Heerema, L. Eesergroen. - Den Haag :: VROM - DG Ruimte : LNV, 2008. - 279 p. : ill.

Limburgs landschap, jrg. 30, nr.1, lente 2012 / E. Staal. - Lomm : Stichting het Limburgs Landschap, 2012. - 32 p. : ill.

Die Luftverteidigungszone des Westwalls bei Freudenstadt, erschienen im März 1995 aus Anlass des 50. Jahrestages der Zerstörung der Stadt Freudenstadt im April 1945 / F. Wein. - Waldachtal-Tumlingen : [s.n.], 1995. - 64 p. : ill.,krt.,pl.gr.

De noodzakelijkheid van het behoud der vesting Nijmegen in het belang van 's lands defensie, betoogd tegenover de voorstellingen van den heer T.J. Stieltjes. - 's-Gravenhage : Gebr. van Cleef, 1868. - 32 p.

Ontwikkelingsvisie Friese Waterlinie. - Utrecht : Feddes Olthof landschapsarchitecten, 2012. - 112 p. : ill.,krt.,pl.gr.

Panoramaroute A27 : architectonische specificaties. - Utrecht : Rijkswaterstaat Utrecht, 2008. - 56 p. : ill.,krt.,pl.gr.

Panoramaroute A27 : routeontwerp in de praktijk. - Utrecht : Rijkswaterstaat, 2008. - 96 p. : ill.,krt.,pl.gr.

Project Nationaal Waterlinie Centrum Fort bij Vechten : definitief ontwerp inrichtingsplan. - Amsterdam : Rapp + Rapp, 2012. - 87 p. : ill.,pl.gr.

Project Nationaal Waterlinie Museum Fort Vechten : definitief ontwerp architectuur. - Amsterdam : Rapp + Rapp, 2012. - 55 p. : krt, pl.gr.

Ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie tussen Lek en Waal : uitwerkingsplan Lingekwartier. - Arnhem : Dienst Landelijk Gebied, regio Oost, 2009. - 119, 58, 10 p. : ill., krt.,pl.gr. + Kaarten.

Tielerwaard West voorverkenning gebiedsontwikkeling Nieuwe Hollandse Waterlinie / P. van Heteren, P. van Rooy, U. Tork, K. van der Velden. - [s.l.] : Dienst Landelijk Gebied (DLG), 2010. - 43 p. : ill.

Waarderingsonderzoek toeristisch-recreatieve ontwikkeling Friese Waterlinie / J. Caalders en F.v.d. Lustgraaf. - Utrechjt : BUITEN, Bureau voor economie en omgeving., 2011. - 62 p. : ill.,krt.

Werkboek Friese Waterlinie. - Utrecht : Feddes Olthof landschapsarchitecten, 2012. - 79 p. : ill., krt.,pl.gr.

Artikelen:

Beeld van een duizendjarige : karakteristiek van het hedendaagse veenweidelandschap / A. Haartsen. - ill.,krt. - In: Historisch geografisch tijdschrift ; Jrg. 30 nr. 1 (juni 2012), p. 3 - 14.

Erfgoedontwikkeling met economische meerwaarde / R. Magendans. - ill. - In: Vitruvius, onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg ; Jrg. 5 nr. 20 (juli 2012), p. 11.

Gijzenveen en Werk I / L. Wierenga. - ill.,krt.,pl.gr. - In: Bussums Historisch Tijdschrift ; Jrg. 28 nr. 2 (augustus 2012), p. 29 - 35.

Het groene kant van militair erfgoed : goed onderzoek met nieuwe richtlijnen / L.E.L. Kusters en R.H.M. van Immerseel. - In: Monumenten ; Jrg. 33 nr. 9 (september 2012).

Kaalslag in Kastelenland / F. Vogelzang. - In: Kasteelkatern ; Jrg. 14 nr. 38 (september 2012), p. 15.

Over kanontorens en torenforten / R. Gils. - ill.,pl.gr. - In: Vesting : tijdschrift van Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum ; nr. 2 (april-juni 2012), p. 2 - 18.

Publicaties : F. Westra, "Bouwers van sterke werken" / E. Paar. - In: KNOB-bulletin,; Jrg. 111 nr. 2 (juni 2012), p. 126 - 127.

Schansen uit de Eerste Wereldoorlog op de Bussummerheide / H.J. van Welsen. - ill., krt. – In: Bussums Historisch Tijdschrift ; Jrg. 28 nr. 2 (augustus 2012), p. 21 - 25.

Schenkenschanz, een afgelegen Duits dorpje met een Nederlands verleden / E. Pelzers. - In: Gelders Erfgoed ; Jrg. 2012 nr. 3 (september 2012).

Sporen van de tachtigjarige oorlog in Teteringen. - ill.,krt. - In: ErfgoedBrief Breda ; nr. 19 (zomer/herfst), p. 3 - 4.

Stedelijk, agrarisch en militair werelderfgoed in Noord-Holland : de grachtengordel, de Beemster en de Stelling van Amsterdam / J.E. Abrahamse. - ill.,krt.,pl.gr. - In: Vitruvius, onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg ; Jrg. 5 nr. 2 (juli 2012), p. 24 - 28.

Het stille Pannenkoekenfort. - ill. - In: Waterlijn : Nieuwsbrief van het Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinei ; nr. 40 (juli 2012), p. 12.

Studytour The Netherlandse 1-19 May 2012 / .C. Bllackwood. - ill.,krt. - In: Casemate : Fortress
Studygroup Newsletter ; nr. 95 (september 2012), p. 11 - 22.

Territoriaal kapitaal : over de betekenis van erfgoed voor het vestigings- en leefklimaat / J. Jansen. - ill. - In: Vitruvius, onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg ; Jrg. 6 nr. 21 (oktober 2012), p. 8 - 13.

De Utrechtse Poort in Naarden-Vesting / A. van Alphen. - ill. - In: Monumenten ; Jrg. 33 nr. 9 (september 2012), p. 18 - 21.

Veenweiden : om de toekomst van een historisch landschap / H. Renes. - In: Historisch geografisch tijdschrift ; Jrg. 30 nr. 1 (juni 2012), p. 47 - 65.

Vestingwerken op het KMA-terrein en het oude landschap. - ill. - In: ErfgoedBrief Breda ; nr. 19 (Zomer/herfst 2012), p. 5 - 7.