Aanmelden


**

*

*

*

*

Ik ben: Begunstiger
Junior-Lid
Ik meld mij aan voor de

bij aanmelding voor een excursie:
Ik bevestig deze aanmelding door € *
binnen 7 werkdagen over te maken op rekening NL31ABNA0428351905 t.n.v. Stichting Menno van Coehoorn:
(voor verschuldigde bedrag zie de aankondiging van de excursie in Saillant)


Ik hoor bij de actieve vrijwilligers en meld mij aan voor de
Voorjaars-correspondentendag
Najaars-correspondentendag