Stichting Menno van Coehoorn - De ontstaansgeschiedenis van de Stichting Menno van Coehoorn en Naarden

De ontstaansgesciedenis van de Stichting Menno van Stichting en 
Naarden