De ontstaansgesciedenis van de Stichting Menno van Stichting en 
Naarden