Jaarprogramma 2016

 
2 april   correspondentendag   Stelling Honswijk
9 april   voorjaarsexcursie   idem
28 mei   zomerexcursie   Maastricht
1 oktober   correspondentendag   Soesterberg (sporen van de Koude Oorlog)
8 oktober   najaarsexcursie   idem
5 november   contactdag   Vught (Fort Isabella)


De voorjaarsexcursie (9 april) en de najaarsexcursie (8 oktober) worden georganiseerd voor onze begunstigers; kosten deelname bedragen € 25,00 per persoon.

De zomerexcursie (28 mei) is eveneens voor de begunstigers; hierbij zijn ook introducés welkom. Degene die al op vrijdag naar het zuiden komt, kan op vrijdagmiddag deelnemen aan een excursie in Stevensweert en Sittard. Voor bijzonderheden en kosten wordt verwezen naar ons blad Saillant 2016-1 (verschijnt 1e week maart).


De correspondentendagen (2 april en 1 oktober) zijn bestemd voor de actieve vrijwilligers zoals de correspondenten, commissieleden, bijzondere medewerkers en bestuursleden.

De contactdag (5 november) is bestemd voor (de besturen van) onze relaties zoals vestingbouwkundige stichtingen en verenigingen.