klein type middeleeuws kanon; ook wel valconet of valkenet