hindernis, veelal op een talud aangebracht, bestaande uit schuin geplaatste aangepunte palen; zie ook palissade en stormpaal

fraisering

fraisering (Düppeler schans - DK, foto: P.C. van Kerkum)