ruimte in een vestingwerk ten behoeve van het laboreren van munitie