zijtak of korte verbindingsgang in een mijnstelsel