Ontwikkeling van de vestingbouw in Nederland

Ontwikkeling van de vestingbouw in Nederland

index: Kastelen en steden Oud-Nederlands stelsel Water ter verdediging Menno van Coehoorn Barrièrre in de Zuidelijke Nederlanden Nieuwe linies Nieuwe Hollandse Waterlinie [NHW] De linies in Noord-Brabant Geconcentreerde verdediging – Vestingwet Verdere...
Menno van Coehoorn, een historische schets

Menno van Coehoorn, een historische schets

Menno van Coehoorn (1641-1704) was een man van grote kwaliteiten, die zich tijdens zijn militaire loopbaan met hart en ziel heeft ingezet voor de Nederlandse zaak. Daar was ook alle aanleiding toe, want hij leefde in een door oorlog beheerste tijd. In deze periode...
Herdenking 300ste sterfdag van Menno van Coehoorn

Herdenking 300ste sterfdag van Menno van Coehoorn

In aanwezigheid van een groot aantal genodigden werd 17 maart 2004 in de Nederlands Hervormde kerk van het Friese dorp Wijckel de driehonderdste sterfdag van Menno baron van Coehoorn (1641-1704) herdacht. De herdenking was georganiseerd door onze stichting, in...
C.R.T. baron Krayenhoff

C.R.T. baron Krayenhoff

Op 2 juni 1758 – dus 250 jaar geleden – zag Cornelis Rudolphus Theodorus Krayenhoff in Nijmegen het levenslicht. Hij was de zoon van een militair ingenieur, Cornelis Johannes (1722 – 1782), en van Clara Johanna de Man (1735 – 1810).Hij bracht...
C.R.T. Krayenhoff en de genese van de NHW

C.R.T. Krayenhoff en de genese van de NHW

Naar een nieuw ontwerp voor de Waterlinie Al in de Franse tijd werd de basis gelegd voor het verdedigingsstelsel van het latere Koninkrijk der Nederlanden. De Nieuwe Hollandse Waterlinie [NHW] zou daarin tot in het vroege voorjaar van 1940 een hoofdrol spelen. De...