Jaarprogramma 2020 en 2021

De eerder voor 2020 geplande excursies, correspondentendagen en contactdag vervallen i.v.m. het Coronavirus.

In 2021 hopen we deze excursies, correspondentendagen  en contactdag alsnog te realiseren.

Data zijn nog niet bekend

correspondentendag NHW-zuid, Fort bij Giessen
voorjaarsexcursie idem
zomerexcursie Atlantikwall – Hoek van Holland
correspondentendag Arnhem – Schaarsbergen
najaarsexcursie idem
contactdag Fort Honswijk

 

De excursies zijn voor begunstigers; bij de zomerexcursie zijn ook introducés welkom.

De kosten voor deelname aan een excursie bedragen € 30,00 per persoon.

De correspondentendagen zijn voor de correspondenten, het bestuur en de actieve medewerkers van de Stichting (geen kosten)