Atlas van historische verdedigingswerken in Nederland, Zuid-Holland

Atlas Historische vestingwerken in Nederland – eerste reeks
Geschiedkundige beschrijving van de verdedigingswerken met overzichtskaarten van de locaties en een index op persoons-, plaats- en zaaknamen.
Oorspronkelijke uitgave (in mappen):
Deel IV Zuid-Holland

Categorie: