vacature: Penningmeester

De zittende penningmeester stopt per april 2022. Er wordt gezocht naar een enthousiaste opvolger.

De penningmeester van de stichting maakt deel uit van het Algemeen Bestuur [AB] en het Dagelijks Bestuur [DB] en is daarbinnen verantwoordelijk voor alle financiële zaken waarmee de stichting te maken krijgt.
De penningmeester vervult daartoe de volgende taken:

  • Is verantwoordelijk voor de financiële planning door jaarlijks een begroting op te stellen
  • Draagt zorg voor de boekhouding via een boekhoudprogramma
  • Controleert de binnengekomen rekeningen/ declaraties
  • Verzamelt de benodigde gegevens om de accountant de jaarrekening te kunnen laten opmaken
  • Presenteert in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar een financieel jaarverslag over het voorgaande jaar
  • Zorgt dat de afgesproken financiële verplichtingen worden nagekomen
  • Zorgt dat het door het bestuur vastgestelde financiële beleid wordt uitgevoerd

De werkzaamheden kunnen  grotendeels op afstand en op ons kantoor in Utrecht worden uitgevoerd. Het AB vergadert 4x per jaar en het DB 9x per jaar.

Laat het ons weten als u belangstelling heeft voor het behoud van militair erfgoed en voor het verzorgen van onze financiële zaken.
Bel voor meer informatie met de huidige penningmeester Jan de Landmeter (0486-475756) of stuur hem een email bericht (jan@delandmeter.nl) of email naar info@coehoorn.nl.