vacature: Correspondent rayon Noord-Brabant I (west)

De correspondenten zijn de “ogen en oren” van de stichting in hun rayon. Zij hebben voorts de taak, de belangen van de stichting te behartigen en in het bijzonder de doelstelling van de stichting te helpen realiseren. Zij geven voorlichting over de stichting, bevorderen de fysieke bescherming en de wettelijke en planologische bescherming van objecten, bewaken de in het kader van de doelstelling passende toepassing van gemeentelijke bouwverordeningen, adviseren (gevraagd en ongevraagd) natuurlijke of rechtspersonen die objecten in eigendom hebben of beheren en leveren bijdragen voor de documentatie van de stichting.