Stichting Menno van Coehoorn

Voormalige vesting Willemstad

De Stichting Menno van Coehoorn is een landelijke vrijwilligersorganisatie die sinds 1932 ijvert voor het behoud van historische verdedigingswerken zoals stadspoorten en wallen, vestingen, forten, kazematten, stellingen en linies. Gelukkig telt ons land nog een aantal vrij gave vestingsteden, onder andere Naarden en Willemstad. Dankzij het werk van de stichting hebben die nog hun oorspronkelijke vorm. Naast deze spectaculaire monumenten zijn er, over het hele land verspreid, nog vele andere oude militaire werken. Vaak hebben die een (cultuur)historische, architectonische, stedenbouwkundige of landschappelijke betekenis. Op veel oude militaire werken heeft zich – door een lange periode van isolement – een prachtige flora en fauna ontwikkeld. Ook in het buitenland zijn oude verdedigingswerken van Nederlandse herkomst te vinden. De stichting streeft eveneens naar bescherming van dit culturele erfgoed.

Vesting Naarden

De stichting

De stichting telt circa 850 leden en donateurs. Het adres: Mariaplaats 51, 3511 LM te Utrecht. tel.: 030 – 231 22 30 e-mail: info@coehoorn.nl 

 

Meld eventuele aantasting van het verdedigingserfgoed via info@coehoorn.nl of
neem contact op met de lokale
Menno-correspondent, zie het correspondenten
 overzicht.

Word Menno lid! 

Uw lidmaatschap ondersteunt ons werk voor het behoud van militair erfgoed.

Hiervoor ontvangt u ons tijdschrift Saillant en kunt u deelnemen aan
webinars en excursies.

Verder biedt het lidmaatschap nog
meer interessante voordelen!

Historisch overzicht van Menno van Coehoorn excursies met hand-out. (indien gemaakt). Klik foto

Sloop gebouwen Tapijnkazerne Maastricht in 2017. Video met correspondent Jos Notermans, klik op foto?