Het adres

Stichting Menno van Coehoorn
Mariaplaats 51
3511 LM Utrecht

Tel.         : 030 – 231 22 30 (meestal op woensdag goed bereikbaar)
Email     : info@coehoorn.nl
Website : www.coehoorn.nl
KvK       : 41151242

Meld eventuele aantasting van het verdedigingserfgoed via info@coehoorn.nl of
neem contact op met de lokale Menno-correspondent, zie het correspondenten
 overzicht.


RSIN 802594001 – De stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling.