Het adres

Stichting Menno van Coehoorn
Mariaplaats 51
3511 LM Utrecht

Tel.         : 030 – 231 22 30 (meestal op woensdag goed bereikbaar)
Email     : info@coehoorn.nl
Website : www.coehoorn.nl

KvK       : 41151242
ANBI     : RSIN 802594001 – De stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling.

Meld eventuele aantasting van het militair-culturele erfgoed via info@coehoorn.nl of
neem contact op met de lokale Menno-correspondent, zie overzicht correspondenten.

Stichting Menno van Coehoorn

Mariaplaats 51
3511 LM Utrecht