Correspondenten

De stichting heeft een dertigtal, over het gehele land verspreide correspondenten die haar regionaal vertegenwoordigen. Zij zijn de “ogen en oren” van de stichting in hun rayon. Zij hebben voorts de taak, de belangen van de stichting te behartigen en in het bijzonder de doelstelling van de stichting te helpen realiseren. Zij geven voorlichting over de stichting, bevorderen de fysieke bescherming en de wettelijke en planologische bescherming van objecten, bewaken de in het kader van de doelstelling passende toepassing van gemeentelijke bouwverordeningen, adviseren (gevraagd en ongevraagd) natuurlijke of rechtspersonen die objecten in eigendom hebben of beheren en leveren bijdragen voor de documentatie van de stichting.

Rayons / Correspondenten

Groningen
J.J. Lenting, Oudeschans, 0597-65 53 71 

Friesland
T. Buruma, Hardegaryp, e-mail: timburuma10@gmail.com

Drenthe
H. van Westing, Eext, 0592-26 25 76

Overijssel
I    westelijk deel 
R.A.E. Troost, Assen, 038-33 70 774, e-mail: raetroost@ziggo.nl
II   oostelijk deel
mw. drs. E. Rompelman, Enschede, e.mail: e.rompelman@gmail.com

Gelderland
I    west van Rijn en IJssel (Veluwe)
R.M. van der Werff, Arnhem, 026-381 99 15, e-mail: ruudvdwerff@planet.nl
II
   oost van Rijn en IJssel
R.E. Verhoef, Doesburg, 06 53.83 18 44, e-mail: robver50@yahoo.com
III  oost van spoorlijn Utrecht-Den Bosch, tussen Rijn/Lek en Maas
L.M van Setten, Tiel, 0344-64 58 65 e-mail: bertvansetten@hetnet.nl 
IV
  west van spoorlijn Utrecht-Den Bosch
R.G. Mulder, De Bilt 06-12 72 18 71, e-mail: info@roelmulder.nl

Utrecht
I+II  Utrecht Zuid-Oost en Grebbelinie
drs. A.J.P.M. Maas, 0317-612562, e-mail: maasvanharen@ziggo.nl
III    Utrecht-Midden
drs. K.J. Onrust, e-mail: klaasjanonrust@hotmail.com
IV    Utrecht Noord-West en Utrechtse deel van Stelling van Amsterdam
A.H. Albers, e-mail: ahalbers@hetnet.nl

Noord-Holland
     ‘t Gooi
drs. K.J. Onrust, e-mail: klaasjanonrust@hotmail.com
II     Stelling van Amsterdam en kustgebied Zuid van Castricum
J. Wullink, 075-640 15 08, e-mail: 4045@hotmail.nl
III    Texel, Den Helder, Hollands Kroon
J. van Tongeren, waarnemend, 0223-633230, e-mail: jangevantongeren@hetnet.nl
IV    Noord-Holland midden
dr. G. Vermeer, Almere, 036-5326953, e-mail: g.vermeer2@chello.nl

Zuid-Holland
I     Voorne-Putten, Hoekse Waard, Goeree-Overvlakkee
A.W. Kap, Hellevoetsluis, 0181-31 87 22; bram@fronttaal.info
II    Gorinchem en omgeving
R.G. Mulder, De Bilt 06-12 72 18 71, e-mail: info@roelmulder.nl
III   Zuid-Holland Oost (Bodegraven, Woerden en omgeving)
G.H.C. Blankestein, Woerden, 0348-41 90 13
IV   Leiden en omgeving, kustgebied
R. Smid, Gouda, 06-40583658; e-mail: r.smid54@gmail.com
V    Hoek van Holland en omgeving
P. Vreugdenhil, Hoek van Holland, 0174-41 45 57, e-mail: p.vreugdenhil4@upcmail.nl
VI   Gouda, Rotterdam
M.S. Laarman, Rotterdam, 06-40 67 81 34, e-mail: mslaarman@online.nl

Zeeland
I     Zeeuws Vlaanderen Oost, Hulst
P.E.M. Stockman, Hulst, 0114-31 14 58, e-mail: maelstede@zeelandnet.nl
II    Zeeuws Vlaanderen midden, Terneuzen
drs. W.M. Verschraegen, Koewacht, 0114-72 01 46, e-mail: wmverschra@zeelandnet.nl
III   Zeeuws Vlaanderen West, Sluis
H. Hendrikse, Sluis, 0117-46 20 51, e-mail: h.hendrikse@scez.nl
IV
   Tholen
J.P.B. Zuurdeeg, Tholen, 0166-60 21 33; zuurdeeg.j@kpnplanet.nl
V    Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland
H. Sakkers, Koudekerke, 06-19560036, e-mail: hsakkers@zeelandnet.nl
VI
   Schouwen-Duiveland
dr. H. Uil, Zierikzee, 0111-41 45 62, e-mail: h.uil@kliksafe.nl

Noord-Brabant
I   Noord-Brabant West
Vacant
II    Breda, Woudrichem, Geertruidenberg, Brabantse deel van NHW
A. Schouten, Almkerk, 0183-40 27 76, e-mail: schoutenvantilborg@gmail.com
III   Heusden, Tilburg, ‘s-Hertogenbosch
M.A.J. van Thiel, Vlijmen, 073-5185554, e-mail: rienvt@outlook.com
IV   Noord-Brabant Oost
dr. J.C.M. Michels, Oost- West en Middelbeers, 06-12452834, e-mail: joostmichels@mail.com

imburg
I     Limburg Noord
H.J.J.F. Smeets, Swalmen, 0475-50 22 41, e-mail:  h_smeets@hotmail.com
II    Roermond en omgeving
drs. D.E.P.C.M. Beckers, Herkenbosch, 06-46 31 4575, e-mail: d.e.p.c.m.beckers@gmail.com
III   Weert, Nederweert
T.J.M. Schers, Weert, 0495-52 40 56, e-mail: theo.schers@ziggo.nl
IV
   Sittard en omgeving
drs. F.H. Keysers, Kribslaan 9, 6132 BE Sittard, 046-485 61 92, e-mail: keysers.hoen@home.nl
V   Limburg Zuid
drs. J.V.H. Notermans, Maastricht, 043-363 00 32