Schenking of gift

Doe een (periodieke) schenking of gift
U kunt Menno helpen door een (periodieke) schenking of gift te doen op bankrekeningnummer NL25 ABNA 0552 9222 26 ten name van Stichting Menno van Coehoorn.

Menno heeft een zogenaamde ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Een deel van uw (periodieke) schenking of gift is meestal fiscaal aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. De aftrekbaarheid is afhankelijk van bepaalde voorwaarden en uw persoonlijke situatie.

 

Periodieke schenkingen zijn over het algemeen fiscaal het meest gunstig. Deze zijn over het algemeen jaarlijks volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U schenkt minimaal vijf jaar lang een vast bedrag aan Menno.
  • U legt uw schenking vast in een schenkingsovereenkomst.

De belastingdienst heeft een standaard schenkingsovereenkomst beschikbaar gesteld op haar website.
Als u overweegt een periodieke schenking te doen aan Menno helpen wij u graag met het opzoeken en invullen van het formulier.
Neem hiervoor contact op met Menno via info@coehoorn.nl.

Menno is een vrijwilligersorganisatie met ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)