Kaarten

Kaarten
Menno van Coehoorn is in combinatie met het onderzoek naar de Koude Oorlog periode 1945-1991, door de Werkgroep Koude Oorlog, ook begonnen met het werken met GIS-kaarten.

GIS-kaart Koude Oorlog 1945-1991

 

GIS-kaart Correspondenten

 

GIS-kaart Forten, vestingen en linies

Geografische Informatie Systemen (GIS) betreffen een combinatie van een database met een cartografische visualisatie. Oftewel, een kaart geeft inzicht in locaties en de achterliggende informatie. De interactieve digitale kaarten zijn gebruiksvriendelijk om te raadplegen via internet. Zie ook voor meer toelichting op Wikipedia.

In onze database wordt informatie over historische verdedigingswerken geregistreerd, zoals forten, bunkers, linies, en andere militairhistorische objecten, terreinen en complexen. Er wordt gestreefd naar een zo volledig mogelijke dekking en betrouwbare data, hetgeen een langdurig traject zal zijn.

In de collectie van Menno van Coehoorn, te bevragen via Documentatiecentrum / Catalogus, zitten ook tal van kaarten van verdedigingswerken door de tijd heen. Dit zijn scans van kaarten in hoge resolutie en zijn via een verzoek per email (mogelijk) gratis beschikbaar voor niet-commerciële doeleinden.

Toekomst
Menno van Coehoorn heeft het voornemen om ook andere periodes buiten de Koude Oorlog te gaan weergeven in GIS-kaarten. Hierbij valt te denken aan een gefaseerde uitbreiding met de periodes van de Tweede Wereldoorlog & Atlantikwall, en forten en vestingen uit de 19e eeuw en eerder.

Disclaimer
Hoewel aan de ontwikkeling van de GIS-kaarten uiterste zorg wordt besteed, kan niet voor de juistheid en volledigheid worden ingestaan en is het mogelijk dat de geboden informatie onvolledig of onjuist is. Mocht u onjuistheden constateren, geeft u deze dan a.u.b. door via de optie “opmerkingen” of via info@coehoorn.nl. De kaarten zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en zijn niet geschikt voor andere doeleinden. Aan de informatie op deze kaarten kunnen geen rechten worden ontleend. De stichting Menno van Coehoorn en de redacties van de kaarten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website, de gevolgen van het gebruik van deze website en eventueel misbruik van informatie door gebruikers van de website. Tevens is de stichting niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen.

Denkt u bij het gebruik van gevonden informatie aan “bronvermelding en eventuele rechten” van auteurs en de Stichting Menno van Coehoorn?