GIS-kaart Koude Oorlog

Koude Oorlog 1945-1991 GIS-kaart

Deze kaart is samengesteld door de Werkgroep Koude Oorlog van de Stichting Menno van Coehoorn.

Het doel van deze kaart is om het erfgoed van de Koude Oorlog in beeld te brengen en kenbaar te maken. Aan de inventarisatie van objecten wordt nog steeds gewerkt en de kaart wordt periodiek geactualiseerd. Suggesties kunt u doorgeven via de optie “opmerkingen” of via info@coehoorn.nl.
Weergegeven worden losse objecten, complexen en terreinen, verdeeld over de domeinen van militaire, civiele en gecombineerde gebruikers. Er zijn verschillende gebruikskaarten voorhanden zoals: luchtfoto, AHN3 hoogtekaart, percelen en diverse kaarten vanaf 1935 tot heden. 

Zie ook Publicaties mb.t. Koude Oorlog  Zie ook lijst KO-Afkortingen/Begrippen (opent in apart scherm)

 

Disclaimer
Hoewel aan de ontwikkeling van de kaart met het “Erfgoed van de Koude Oorlog” uiterste zorg is besteed, kan niet voor de juistheid en volledigheid worden ingestaan en is het mogelijk dat de geboden informatie onvolledig of onjuist is. Mocht u onjuistheden constateren, geeft u deze dan a.u.b. door via de optie “opmerkingen” of via info@coehoorn.nl.
De kaart is uitsluitend bedoeld ter informatie en is niet geschikt voor andere doeleinden. Aan de informatie op deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend. De stichting Menno van Coehoorn en de redactie van de kaart aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website, de gevolgen van het gebruik van deze website en eventueel misbruik van informatie door gebruikers van de website. Tevens is de stichting niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen.

Denkt u bij het gebruik van gevonden informatie aan “bronvermelding en eventuele rechten” van auteurs en stichting Menno van Coehoorn ?