Stichting Menno van Coehoorn

Voormalige vesting Willemstad

De Stichting Menno van Coehoorn is een landelijke vrijwilligersorganisatie die sinds 1932 ijvert voor het behoud van historische verdedigingswerken zoals stadspoorten en wallen, vestingen, forten, kazematten, stellingen en linies.

Gelukkig telt ons land nog een aantal vrij gave vestingsteden, onder andere Naarden en Willemstad. Dankzij het werk van de stichting hebben die nog hun oorspronkelijke vorm.

Naast deze spectaculaire monumenten zijn er, over het hele land verspreid, nog vele andere oude militaire werken. Vaak hebben die een (cultuur)historische, architectonische, stedenbouwkundige of landschappelijke betekenis.

Op veel oude militaire werken heeft zich – door een lange periode van isolement – een prachtige flora en fauna ontwikkeld.

Ook in het buitenland zijn oude verdedigingswerken van Nederlandse herkomst te vinden. De stichting streeft eveneens naar bescherming van dit culturele erfgoed.

 

Vesting Naarden

De stichting

De stichting telt circa 1000 donateurs en begunstigers.

Het adres: Mariaplaats 51, 3511 LM te Utrecht.
tel.: 030 – 231 22 30
e-mail: info@coehoorn.nl

De stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 41151242; het RSIN is 802594001.

Begunstigers

Begunstigers kunnen deelnemen aan onze excursies en ontvangen elk kwartaal ons blad Saillant.

Saillant editie 2022-1

Welkomst geschenk

Wordt begunstiger en u ontvangt het boekwerkje TERMINOLOGIE
en de kaart.

Vestinglandschappen in Nederland Vestingwerken en linies - Stichting Menno van Coehoorn