Documentatiecentrum

In het documentatiecentrum van de Stichting Menno van Coehoorn in Utrecht, zijn na het maken van een afspraak per email, diverse verzamelingen en de bibliotheek te raadplegen.

Het Documentatiecentrum is door iedereen te raadplegen/te bezoeken, na het maken van een afspraak via info@coehoorn.nl

Een uitgebreide bibliotheek bestaande uit werken over militaire verdediging door de tijden:

  • Boeken, (zeer)oude en nieuwe publicaties,
  • Tijdschriften, binnen- en buitenlandse uitgave,
  • Kaarten en gravuren, originele en kopieën,
  • Plattegronden en bouwtekeningen, originele en kopieën,
  • Foto’s en dia’s, eigen collectie en verkregen/geschonken beeldmateriaal.

Als u iets zoekt of wilt weten, dan raden wij u aan om eerst gebruik te maken van de opties via de website zoals het raadplegen van de: – Collectie catalogus, – Terminologie uitleg, – database Verdedigingswerken, zie het Sub-menu.

Beeldmateriaal wordt in beginsel niet uitgeleend, evenmin als unieke, vaak kostbare boeken. Wel mag men in de bibliotheek zelf beeldmateriaal kopiëren en/of (laten) fotograferen.
Uitsluitend Menno-leden kunnen boeken lenen, die afgehaald en terugbezorgd moeten worden.
Ook kan gescand beeldmateriaal worden besteld. Dit geldt alleen voor originelen waarvan de rechten bij onze stichting liggen.
Het wordt zeer gewaardeerd als Stichting Menno van Coehoorn als “bron” vermeld kan worden in publicaties.
Bij verkregen beeldmateriaal dient altijd bronvermelding toegepast worden in de vorm van ” Bron: Coll. St. Menno van Coehoorn”.

 

 

Word Menno lid! 

Uw lidmaatschap ondersteunt ons werk voor het behoud van militair erfgoed.

Hiervoor ontvangt u ons tijdschrift Saillant en kunt u deelnemen aan
webinars en excursies.

Verder biedt het lidmaatschap nog
meer interessante voordelen!

Menno van Coehoorn is overgestapt naar de software van Atlantis als collectiebeheersysteem. Conversie en controles zijn gedaan en is nu beschikbaar! Klik op foto?

Rectificatie:

De GIS-kaart Forten, Vestingen en Linies is geupdate en verbeterd. Er zijn ruim 700 Groepsschuilplaatsen type-P zijn toegevoegd Neem eens een kijkje, klik op de foto?