Testament

Neem Menno op in uw testament
U kunt Menno ook steunen via het laten vastleggen van een legaat in uw testament. Dit kan bijvoorbeeld een vast bedrag in geld zijn, of een percentage van de nalatenschap als geheel. U kunt Menno ook tot (mede) erfgenaam maken. Menno krijgt daarmee recht op een (deel van) uw nalatenschap. 

Menno zal een nalatenschap altijd beneficiair aanvaarden. Dat houdt in dat Menno nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor schulden in een nalatenschap die groter zijn dan de baten. Dat geldt voor alle manieren van nalaten. 

Wilt u hierover verder van gedachten wisselen neem dan contact op met Menno via info@coehoorn.nl.

Menno is een vrijwilligersorganisatie met ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)