Relatie links

International Fortress Council (IFC). Deze raad werd in 1989 op initiatief van de Stichting Menno van Coehoorn opgericht.

De overige leden zijn:

Nationaal
Federatie Instandhouding Monumenten
Stichting Monumentenbezit
Afstemmingsoverleg Waterlinie Kenniscentrum
Stichting Het Nederlands Vestingmuseum
Vereniging Nederlandse Vestingsteden


De stichting onderhoudt relaties met:

Nationaal
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Staatsbosbeheer
Vereniging Natuurmonumenten
Stichting Liniebreed Ondernemen
Bond Heemschut
Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
Mars et Historia
Geniemuseum
Museum Bescherming Bevolking
Nederlands Instituut voor Militaire Historie
Documentatiegroep ’40 – ’45
Stichting Militair Erfgoed
ICOMOS-Nederland / International Council on Monuments and Sites
The New Holland Foundation – Foundation for Mutual Heritage
Nederlandse Kastelenstichting

Regionaal
Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie
Waterliniemuseum

Lokaal
Friesland / Groningen / Drenthe
Stichting Kornwerderzand
Stichting Vesting Bourtange
Stichting Vrienden van de Nieuwe Schans
Stichting Vesting Oudeschans
Stichting Bunkerbehoud Terschelling
Stichting Bunkermuseum Schlei

Overijssel / Gelderland
Vereniging De Ommerschans
Stichting De IJssellinie
Stichting Honswijk-Everdingen
Stichting Werk aan het Spoel
Stichting tot Beheer en Instandhouding Fort Pannerden
Stichting GeoFort, Fort aan de Nieuwe Steeg
Stichting Behoud Waterlinie Bommelerwaard
Vesting Doesburg

Utrecht / Noord-Holland / Zuid-Holland
Stichting Stelling Den Helder (Fort Kijkduin)
Stichting Vrienden van het Nederlands Vestingmuseum
Stichting tot Beheer Werk IV (Bussum)
Stichting Grebbelinie
Fort bij Vechten
Stichting Fort aan den Ham
Werkgroep Fort bij Krommeniedijk
Stichting Fort Penningsveer
Stichting Kunstfort bij Vijfhuizen
Stichting Fort aan de Klop
Stichtng Werk aan de Korte Uitweg
Stichting Fort Abcoude
Stichting Pampus
Stichting Fort bij Edam
Stichting Krayenhoff (forten nabij Spaarndam)
Stichting Werkgroep Onderzoek Verdedigingswerken IJmuiden (WOVIJ)
Stichting WN2000, Beheer en Behoud Verdedigingswerken IJmuiden
Stichting Fort aan den Hoek van Holland
Stichting Vesting Hoek van Holland
Museum Fort 1881 (Stichting Fort aan Zee – Hoek van Holland)
Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk

Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen
Stichting Verdedigingswerken Hellevoetsluis
Stichting Vesting Belangen Voorne
Stichting Fort Buitensluis 
Stichting Biberbunker Oostvoorne
Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam

Zeeland / Noord-Brabant / Limburg
Aliantie Zuiderwaterlinie
Stichting Vrienden Zwartenhoekse Zeesluis
Stichting Bunkerbehoud
Stichting Fort Sabina Henrica
Stichting Vrienden van de West-Brabantse Waterlinie
Stichting Fort Isabellakazerne
Stichting Graeft Voort (Grave)
Stichting Vestingwerken Ravenstein
Stichting Sporen van de Oorlog (Mill)
Stichting Amici Insulae (Stevensweert)
Stichting Vestingstad Valkenburg
Stichting Maastricht Vestingstad
.