Video en Animatie Producties – VAP-werkgroep

Een aantal leden en medewerkers van de stichting Menno van Coehoorn hebben het initiatief genomen om het Militair Erfgoed waar Menno voor staat, zichtbaar en beleefbaar te maken via video’s en animaties. Het Algemeen bestuur heeft in maart 2022 ingestemd met dit nieuwe en moderne initiatief, en heeft een werkgroep ingesteld.

 

De Werkgroep maakt zelf producties en heet dan ook Video en Animatie Producties – VAP.
De VAP wil met behulp van video’s en animatie de belangstelling voor het militair erfgoed overbrengen en met name kijkend naar de jongeren, daar die sterk gericht zijn op deze media.
Tijdens de Menno Medewerkersdag in maart 2022 werden de eerste video’s al aan de aanwezigen getoond. Een promo video van 2 minuten over St. Menno van Coehoorn en waar we voor staan. Daarnaast is een video gemaakt en getoond over de strijd rondom de Rivier-kazematten nabij Zutphen in de meidagen van 1940.

Op het ogenblik hebben we de volgende series in productie:
– Het Nederlandse kazemat ontwerp uit het interbellum.
– Nederlandse verdedigingswerken uit de 16de & 17de eeuw.
Uiteraard wordt elke productie zorgvuldig voorbereid, waarbij de uitdaging is om een historisch correct verhaal te presenteren op een manier zodat het (ook) de jongere doelgroep aanspreekt

 

Inmiddels groeit het aantal producties en wordt de Play-list op het Menno van Coehoorn op YouTube-kanaal ook regelmatig uitgebreid met interessante video’s.

Wilt u ook een bijdrage aan het werk van de VAP leveren, door mee te helpen met het maken van video’s of digitale illustraties? Of heeft u wellicht een goed idee voor een onderwerp waarbij het werk van Menno met behulp van digitale middelen gepresenteerd kan worden aan een breed publiek? Neem dan contact op met excursies@coehoorn.nl of kijk bij de Menno Vacatures .