Redactiecommissie

De Redactiecommissie is verantwoordelijk voor de uitgave van Saillant, het kwartaalblad van de stichting, en eventueel voor andere door de stichting uit te geven publicaties, zoals de Vestingbouwkundige bijdragen.