Commissie excursies en evenementen

De Commissie Excursies en Evenementen (CEE) organiseert de excursies, webinars, promotie-stand en andere evenementen van de stichting.

Vesting Naarden (foto: R. Smid)

Excursies
De CEE organiseert elk jaar voor de begunstigers een voorjaarsexcursie, een najaarsexcursie en zomerexcursie. Aan de zomerexcursies kunnen ook introducés deelnemen. Voorts verzorgt de CEE elk jaar twee correspondentendagen voor correspondenten, bestuursleden

en overige medewerkers. Voor vestingbouwkundige stichtingen is er eens in de twee jaar een contactdag, als platform voor voorlichting en onderlinge uitwisseling van informatie en ervaringen.
De commissie verzorgt ook de bezoeken van buitenlandse zusterorganisaties aan Nederlandse verdedigingswerken.
Zie het Jaarprogramma

Menno-stand
De stichting beschikt over een mobiele stand met informatiemateriaal, boeken en aankleding.
Hij representeert de stichting bij evenementen van derden. Dit kunnen Open dagen zijn van Defensie, Vestingstedendagen of een Fortenweekend en andere voor Menno interessante bijeenkomsten in relatie tot het militair cultureel erfgoed.

De standhouders vertellen de mensen graag over het militair erfgoed en wat Menno daarbij kan betekenen. Als zij dan een nieuwe begunstiger weten te verwerven is het helemaal mooi!

Webinars
De CEE organiseert ook de webinars, digitale lezingen en presentaties over passende onderwerpen.
Voor deze webinars worden onderwerpen en sprekers gezocht die een gevarieerde webinar agenda opleveren. Dit zijn onderwerpen van uiteenlopende aard over linies, vestingen, vestingbouwers, oorlogen en periodes.
Mocht u een interessant onderwerp en spreker weten of zelf een onderwerp beheersen, laat dit weten aan de CEE.

Zie het Jaarprogramma

Medewerkers CEE
De Commissie Excursies en Evenementen (CEE) heeft behoefte aan extra/nieuwe enthousiaste medewerkers.

  • voor het verzorgen van de Menno-stand op militaire evenementendagen of bijeenkomsten,
  • voor het mede-organiseren van excursies en evenementen,
  • voor het praktisch begeleiden en technisch-hosten van de webinars via Menno-accounts.

Voor wie interesse heeft of wil reageren op bovenstaande kan een bericht sturen naar excursies@coehoorn.nl.