Commissie excursies en evenementen

De Commissie Excursies en Evenementen (CEE) organiseert de excursies, webinars, promotie-stand en andere evenementen van de stichting.

Excursies
De CEE organiseert elk jaar voor de leden/begunstigers een voorjaarsexcursie, een najaarsexcursie en een zomerexcursie. Leden/begunstigers en Medewerkers kunnen zich aanmelden voor deelname.
Per 01-01-2024 kan een deelnemend lid aan een excursie, een introducé meenemen. (de deelnamevorm ”partner-begunstiger” is niet meer van toepassing)
Aanmelden kan hier

Webinars
De CEE organiseert ook de webinars, digitale lezingen en presentaties over passende onderwerpen. Voor deze webinars worden onderwerpen en sprekers gezocht die een gevarieerde webinar agenda opleveren. Dit zijn onderwerpen van uiteenlopende aard zoals over linies, vestingen, vestingbouwers, oorlogen en periodes. Mocht u een interessant onderwerp en spreker weten of zelf een onderwerp beheersen, laat dit weten aan de CEE.
Zie de Agenda

Vesting Naarden (foto: R. Smid)

Medewerkersdagen
Voorts verzorgt de CEE elk jaar twee Medewerkersdagen voor alle Menno-medewerkers en bestuursleden. Deze dagen worden inhoud geven door: medewerkers met vragen en opmerkingen, commissie die vertellen over hun activiteiten, het bestuur en als kan met een externe spreker.
Aanmelden kan hier

Contactdag
Voor vestingbouwkundige stichtingen is er eens in de twee jaar een contactdag, als platform voor voorlichting en onderlinge uitwisseling van informatie en ervaringen. De commissie verzorgt ook de bezoeken van buitenlandse zusterorganisaties aan Nederlandse verdedigingswerken.
Aanmelden kan hier

Menno-stand
Zij representeert de stichting met een informatiestand bij evenementen van derden. Dit kunnen grote of kleinere opendagen zijn van Defensie, Vestingdagen of een Forten-weekend en andere voor Menno interessante bijeenkomsten in relatie tot het militair erfgoed. Menno beschikt over een mobiele stand met informatiemateriaal, boeken en aankleding.

Het is leuk om mensen te vertellen over het militair erfgoed en wat Menno daarbij kan betekenen en al je dan een nieuwe begunstiger weet te verwerven is het helemaal mooi!
Voor vragen/contact of willen meewerken bij de CEE, graag via mail excursies@coehoorn.nl