Commissie excursies en evenementen

De Commissie Excursies en Evenementen (CEE) organiseert de excursies en andere evenementen van de stichting. Zij representeert de stichting met een informatiestand bij evenementen van derden.
De commissie verzorgt ook de bezoeken van buitenlandse zusterorganisaties aan Nederlandse verdedigingswerken.

De CEE organiseert elk jaar voor de begunstigers een voorjaarsexcursie, een najaarsexcursie en zomerexcursie. Aan de zomerexcursies kunnen ook introducés deelnemen.

Voorts verzorgt de CEE elk jaar twee correspondentendagen voor correspondenten, bestuursleden en overige medewerkers.

Voor vestingbouwkundige stichtingen is er eens in de twee jaar een contactdag, als platform voor voorlichting en onderlinge uitwisseling van informatie en ervaringen.

 

Voor het programma klik hier.