Commissie overzeese vestingwerken

De Commissie Overzeese Vestingwerken (COV) inventariseert en bestudeert de buiten Nederland gelegen vestingwerken en andere militaire objecten die tot het aandachtsgebied van de stichting behoren. Zo zijn in de voetsporen van de Verenigde Oost-Indische en West-Indische Compagnie in Azië en Zuid-Amerika vele overblijfselen van militaire verdedigingswerken van Nederlandse herkomst te vinden. Maar ook hebben eeuwen geleden de Zeeuwen in Zuid-Amerika (bijvoorbeeld in Tobago) hun vestigingsplaatsen verdedigd.

De COV spant zich in om in landen, waar zich (resten van) verdedigingswerken met een Nederlands verleden bevinden, contacten te leggen met het doel informatie over deze objecten te verwerven of te verspreiden en om zo mogelijk tot een zekere bescherming te komen. Deze aanpak blijkt zeer moeizaam. Daarom zal de Commissie zich nu richten op voorlichting over de waarde van dergelijke objecten via de (culturele attachés van de) Nederlandse ambassades.

Het werkterrein van de COV strekt zich tegenwoordig ook uit tot Europa. Door de steeds wisselende machtsverhoudingen in vroeger tijden, zijn hier ook heel wat verdedigingswerken met een Nederlands verleden. Het gaat daarbij vooral om werken uit de tijd van de Zeven Provinciën en die van Koning Willem I.

In 2017 verscheen een stichtingsuitgave:Verre forten, vreemde kusten. Nederlandse verdedigingswerken overzee, onder redactie van Kees Ampt, Ad Littel en Edwin Paar