Werkgroep Koude Oorlog

Stichting Menno van Coehoorn is gestart met een inventarisatie van erfgoed uit de Koude Oorlog in Nederland. Dit heeft tot doel om een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen van wat er in deze periode van 40 jaar Koude Oorlog is gerealiseerd en tegen welke historische achtergronden.

Klik voor GIS-kaart KO  Klik voor KO-publicaties  Klik voor KO Afkortingen/Begrippen

GIS-kaart Koude Oorlog, klik op kaart

De GIS-kaart Koude Oorlog zoals die samengesteld en verder wordt uitgebouwd door de Werkgroep Koude Oorlog, is sinds 18-03-2023 online te raadplegen.

 

Media momenten:
23-05-2023 Podcast over de Koude Oorlog door Platte Grond i.s.m. Menno van Coehoorn, Klik hier
09-05-2023 NPO Radio 1 interview bij Nieuws en Co, Koude Oolog begint bij 0.21.45, Klik hier
09-05-2023 NOS-journaal van 20.00u bezoek georganiseerd aan BB-bunker in Holten, Klik hier
09-05-2023 NPO Radio 5 interview over de Koude Oorlog campagne van de RCE, Klik hier
09-05-2023 Start Koude Oorlog campagne “Wat deed jij tijdens de Koude Oorlog” van de RCE, Klik hier

Veel erfgoed uit deze periode is thans nog onbekend, ‘verstopt’ of nog niet uit de nevelen der geheimhouding. Daarbij is de urgentie hoog, want de restanten en de kennis verdwijnt snel: het is nu zo’n 30 jaar na het einde en actieve kennis van de periode bij ervaringsdeskundigen of anderszins  betrokkenen neemt snel af. Veel documenten zijn reeds verdwenen en dat wat resteert in archieven zijn veelal fragmenten en verspreid over vele instanties. En de economische levensduur van diverse gebouwen uit deze periode is  vaak verstreken of staat op het punt te verstrijken, met dreiging van sloop. Daarbij komt dat diverse gebouwen ‘buitenbeentjes’ zijn, ongeschikt voor een voor de hand liggend hergebruik. Onbekendheid met en onzichtbaarheid van de historische context maakt gebouwde objecten een eenvoudige prooi voor argeloze sloop, zonder dat onderzoek ervan mogelijk was.

In Nederland herinneren nog veel objecten aan de Koude Oorlog: openbare schuilplaatsen, militaire kazernes en vliegvelden, militaire en civiele bunkers -elke grote gemeente had een noodbestuurspost (bunker) onder het stadhuis-, noodplannen, onderzoekscentra naar de gevolgen van de atoombom, communicatieverbindingen, NAVO-bunkers, enzovoort. Elk object vertelt dit bijzondere en intrigerende verhaal van oorlog en vrede, dreiging van de atoombom, voorbereidingen in het ‘geheim’ en internationale spanningen.

Daarom is binnen de Stichting Menno van Coehoorn een Werkgroep Koude Oorlog opgericht, waarin Koude Oorlog-experts samen met onder meer de correspondenten en externe relaties zich inzetten om de overblijfselen van de Koude Oorlog te inventariseren en in kaart te brengen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die ook een onderzoek naar erfgoed uit de Koude-Oorlogsperiode is gestart.

Help mee

Uw hulp kan goed worden gebruikt: kent u een (wellicht minder bekend) Koude Oorlog-object in uw omgeving? Neem dan contact op met Stichting Menno van Coehoorn, via info@coehoorn.nl, zodat ook dit object kan worden meegenomen in de inventarisatie.

Trouwe bondgenoot met Hollanditis. Sporen van de militaire en civiele verdediging tijdens de Koude Oorlog

De werkgroep Koude Oorlog van De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft op 24 februari 2023 een publicatie gepresenteerd (te downloaden) over de Koude Oorlog, waarin zij samen werkt met Menno van Coehoorn, en vertelt aan de hand van zes verhaallijnen wat zich tijdens de periode van ‘gewapende vrede’ (1945-1991) in Nederland heeft afgespeeld. Daarbij is aandacht voor de civiel-militaire verdediging en de effecten ervan op de burgersamenleving, waaronder de dienstplicht en de vredesbeweging, vaak aangemerkt als de besmettelijke ‘Hollanditis’.