Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Menno van Coehoorn

De Stichting Menno van Coehoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41151242 en gevestigd te Utrecht, hierna te noemen de Stichting, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het daartoe aangewezen lid van het bestuur van de Stichting, de Ledenadministrateur, is belast met het verzamelen en bewaren van de persoonsgegevens van de begunstigers of donateurs van de Stichting. De secretaris van het bestuur is verantwoordelijk voor het door de Stichting Menno van Coehoorn naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hij is te bereiken via info@coehoorn.nl.

 

Persoonsgegevens

De Stichting Menno van Coehoorn verwerkt persoonsgegevens van de begunstigers of donateurs van de Stichting; zij hebben daartoe bij hun aanmelding impliciet toestemming verleend, dan wel hebben na de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hun begunstiger- of donateurschap niet opgezegd.

De persoonsgegevens die worden verzameld zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Titel (indien aan de orde);
 • Gewenste aanspreekvorm;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De Stichting heeft met de website www.coehoorn.nl niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

De Stichting Menno van Coehoorn verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de aanmelding als begunstiger of donateur en – in voorkomend geval – aanmelden voor activiteiten.
 • Het financieel bijdragen als begunstiger of donateur en – in voorkomend geval – bekendmaken van activiteiten.
 • Het verzenden van convocaties en algemene informatie.
 • Het kunnen bellen of e-mailen van begunstigers of donateurs, indien dit nodig is, bijvoorbeeld ingeval van wijzigingen in de programmering van activiteiten.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Stichting Menno van Coehoorn neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden dus geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid of medewerker van de Stichting) tussen zit.

 

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

De Stichting Menno van Coehoorn bewaart persoonsgegevens niet langer dan de duur van het begunstiger- of donateurschap. De Stichting hanteert voor de bovengenoemde persoonsgegevens, na afronding van het begunstiger- of donateurschap een bewaartermijn van één jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Stichting Menno van Coehoorn verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

De Stichting Menno van Coehoorn maakt alleen gebruik van functionele en analytische cookies om een correcte werking en prettige gebruikerservaring van de website te kunnen waarborgen.

 

Utrecht, 23 november 2020