Jaarprogramma 2021

In verband met het Coronavirus vervallen dit jaar tot en met de zomer alle activiteiten. Hopelijk gaan de najaarscorrespondentendag, de najaarsexcursie en de contactdag wel door,.

Data zijn nog niet bekend

correspondentendag  vervalt
voorjaarsexcursie  vervalt
zomerexcursie  vervalt
correspondentendag NHW-zuid, Fort bij Giessen (onder voorbehoud)
najaarsexcursie idem
contactdag Fort Honswijk (onder voorbehoud)

 

De excursies zijn voor begunstigers; bij de zomerexcursie zijn ook introducés welkom.

De kosten voor deelname aan een excursie bedragen € 30,00 per persoon.

De correspondentendagen zijn voor de correspondenten, het bestuur en de actieve medewerkers van de Stichting (geen kosten)