Artikelen

Onderstaand vindt u een aantal interessante artikelen.

Ontwikkeling van de vestingbouw in Nederland

Ontwikkeling van de vestingbouw in Nederland

index: Kastelen en steden Oud-Nederlands stelsel Water ter verdediging Menno van Coehoorn Barrièrre in de Zuidelijke Nederlanden Nieuwe linies Nieuwe Hollandse Waterlinie [NHW] De linies in Noord-Brabant Geconcentreerde verdediging - Vestingwet Verdere verbeteringen...

Lees meer
Menno van Coehoorn, een historische schets

Menno van Coehoorn, een historische schets

Menno van Coehoorn (1641-1704) was een man van grote kwaliteiten, die zich tijdens zijn militaire loopbaan met hart en ziel heeft ingezet voor de Nederlandse zaak. Daar was ook alle aanleiding toe, want hij leefde in een door oorlog beheerste tijd. In deze periode...

Lees meer
Herdenking 300ste sterfdag van Menno van Coehoorn

Herdenking 300ste sterfdag van Menno van Coehoorn

In aanwezigheid van een groot aantal genodigden werd 17 maart 2004 in de Nederlands Hervormde kerk van het Friese dorp Wijckel de driehonderdste sterfdag van Menno baron van Coehoorn (1641-1704) herdacht. De herdenking was georganiseerd door onze stichting, in...

Lees meer
C.R.T. baron Krayenhoff

C.R.T. baron Krayenhoff

Op 2 juni 1758 - dus 250 jaar geleden - zag Cornelis Rudolphus Theodorus Krayenhoff in Nijmegen het levenslicht. Hij was de zoon van een militair ingenieur, Cornelis Johannes (1722 - 1782), en van Clara Johanna de Man (1735 - 1810).Hij bracht zijn jeugd door in...

Lees meer
C.R.T. Krayenhoff en de genese van de NHW

C.R.T. Krayenhoff en de genese van de NHW

Naar een nieuw ontwerp voor de Waterlinie Al in de Franse tijd werd de basis gelegd voor het verdedigingsstelsel van het latere Koninkrijk der Nederlanden. De Nieuwe Hollandse Waterlinie [NHW] zou daarin tot in het vroege voorjaar van 1940 een hoofdrol spelen. De...

Lees meer

Hollandse Waterlinies

InleidingEen waterlinie is een verdedigingslinie die is aangelegd in een gebied dat zeer geschikt was om onder water te worden gezet en daardoor een aanvaller grote moeilijkheden zou berokkenen. Deze onderwaterzettingen (inundaties) dienden bij voorkeur grondig te...

Lees meer
IJssellinie (Plannen C en D)

IJssellinie (Plannen C en D)

Deze linie zou eigenlijk moeten worden aangeduid als de 'Rijn-IJssellinie'. De onderstaande tekst is echter een verkorte weergave van het boek 'Drijvende Stuwen voor de landsverdediging'. In dit boek wordt de naam 'IJssellinie' gebruikt, in feite ook als een ode aan...

Lees meer
De gevechten in noordoost Noord-Brabant in mei 1940

De gevechten in noordoost Noord-Brabant in mei 1940

Index: - Het terrein (in 1940!) - De gevechten in de meidagen van 1940 Enkele ontwikkelingen in Nederland die van invloed zijn geweest op de uitgangssituatie van 10 mei 1940 - Vestingwet - Legervorming - Strategische voorzorgen - Peel-Raamstelling - Mobilisatie -...

Lees meer
Het beleg van ‘s-Hertogenbosch in 1629

Het beleg van ‘s-Hertogenbosch in 1629

In de strijd tegen de Spanjaarden was het strategisch belang van de vesting 's-Hertogenbosch voor Frederik Hendrik een belangrijk motief om te trachten de stad op hen te veroveren. De Spanjaarden beheersten namelijk met 's-Hertogenbosch een groot gedeelte van...

Lees meer