Commissies & Werkgroepen

Commissies en Werkgroepen
De stichting heeft diverse commissies die actief zijn op een bepaald onderdeel van de doelstellingen van stichting. Daarnaast zijn er ook werkgroepen die met een onderwerp voor langere of kortere tijd bezig zijn.

De vrijwilligers betrokken bij deze activiteiten zijn in de regel lid van de stichting en doen hun werkzaamheden onbezoldigd. Er zijn uiteraard regelingen voor vergoedingen van directe kosten zoals b.v. reiskosten en men is verzekerd tijdens Menno-activiteiten.

Wilt u ook een bijdrage aan het activiteiten van de Stichting Menno van Coehoorn leveren, door mee te helpen bij een van de commissies of werkgroepen? Neem dan contact op met het secretariaat via info@coehoorn.nl