Analoge kaarten

Analoge-kaarten

Dit nieuwe onderwerp op de website over kaarten en met name de analoge kaarten, gescande kaarten bij Menno, moet nog verder ontwikkeld en uitgebouwd gaan worden.

Ideeën en voorstellen zijn van harte welkom, stuur een email bericht aan info@coehoorn.nl