Analoge kaarten

In de collectie van Menno van Coehoorn bevinden zich tal van interessante kaarten over militaire en civiele verdedigingsactiviteiten door de tijden heen.
Via deze pagina willen we, zover auteursrechten en belangen dit toelaten, analoge-kaarten beschikbaar stellen voor informatief gebruik door belangstellende.

Een eerste kaart is beschikbaar:
– 2023 juli       Kaart Historische Vestingwerken Provincie Zuid-Holland, Download als Pdf

Dit nieuwe onderwerp op de website over kaarten en met name de analoge kaarten, gescande kaarten bij Menno, moet nog verder ontwikkeld en uitgebouwd gaan worden.
Ideeën en voorstellen zijn van harte welkom, stuur een email bericht aan info@coehoorn.nl

 

Disclaimer
De kaarten zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en zijn niet geschikt voor andere doeleinden. Aan de informatie op deze kaarten kunnen geen rechten worden ontleend.
Het zijn veel “oude kaarten” die met de inzichten en kennis van dat moment zijn samengesteld. Dat er nadien aanvullende informatie, kennis en inzichten beschikbaar is goed mogelijk.
De stichting Menno van Coehoorn is niet aansprakelijkheid voor hetgeen op de kaarten getoond of beschreven wordt. Mocht u onjuistheden constateren, geeft u deze dan a.u.b. door via 
info@coehoorn.nl.

Denkt u bij het gebruik van gevonden informatie aan “bronvermelding en eventuele rechten” van auteurs en de Stichting Menno van Coehoorn?