Donateur

Word donateur
Met uw steun als donateur van Menno kunnen wij de activiteiten van de Stichting voortzetten. Menno is een vrijwilligersorganisatie met ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en uw steun komt dan ook direct ten goede aan de activiteiten van de Stichting. 

Als donateur steunt u Menno met een jaarlijks bedrag van € 50,00 of meer en ontvangt u:

  • Het kwartaal-periodiek Saillant, met artikelen en nieuws op het gebied van verdedigingserfgoed.
    Saillant wordt per post aan u gestuurd.
  • Uitnodiging voor deelname aan Menno-webinars.
  • De digitale Menno-nieuwsbrief. (in voorbereiding)

Via het onderstaande formulier kunt u zich aanmelden als donateur.

Adres en/of gegevens wijzigingen of opzeggen van uw donateurschap kunt per email regelen via info@coehoorn.nl.

Menno is een vrijwilligersorganisatie met ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)