Redacteur voor de Saillant redactiecommissie

Functie:
Saillant redacteur bij de Stichting Menno van Coehoorn.

Situatie:
Opvolging van een vrij gekomen redacteur positie.
Betreft een onbetaalde vrijwilligers functie.

Algemeen:
Saillant is het kwartaaltijdschrift van de Stichting Menno van Coehoorn. Het bevat tal van artikelen met een relatie tot militaire- en civiele verdedigingswerken en erfgoed, in Nederland en in het buitenland, dat laatste voor zover Nederlanders daar op de een of andere wijze een relatie mee hebben. Auteurs zijn betrokken professionals en vrijwilligers van buiten als ook verbonden aan de stichting. In het bewaken van de kwaliteit van de artikelen treedt een redactiecommissie op,

Gevraagd:
Duidelijke belangstelling voor vestingbouwkunde, voormalige verdedigingswerken, kazematten en bunkers, in zowel het militaire als civiele domein, kortom verdedigingserfgoed.

  • Het in een bepaalde frequentie redigeren van door anderen geschreven artikelen op basis van vastgelegde redactieregels.
  • Zo mogelijk suggesties hebben voor en/of het schrijven van verslagen van excursies, artikelen, boekbesprekingen of het houden van interviews.
  • Deelname eens per kwartaal aan een vergadering van de redactiecommissie, waarin de ingekomen en verwerkte kopij alsmede de kwaliteit van verschenen nummers van Saillant wordt besproken.
  • Het leggen van contacten met andere vrijwilligers van de Stichting Menno van Coehoorn.

Richting:
De Stichting Menno van Coehoorn bestaat inmiddels meer dan 90-jaar (1932) en acht zich nog steeds waardevol om met haar kennis, ervaring en haar ruim 100 vrijwilligers van belang te zijn voor het behoud van het verdedigingserfgoed. Om dit inhoud, vorm en uiting te geven worden door middel van een meerjarenplan de voorgenomen activiteiten steeds afgestemd op de doelstellingen en de ontwikkelingen in de maatschappij. Het onderhouden en behouden van kennis en inzicht zijn van groot belang voor de stichting en haar medewerkers. Het uitbouwen van kennis en inzicht in de historische werkgebieden richt zich inmiddels ook op het recente verleden zoals de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog.

Reageren:
Mocht u belangstelling hebben voor de functie van Saillant redacteur bij onze stichting, neemt u dan contact ons op via het secretariaat.
Stuur een email met u achtergrond- en contactgegevens naar info@coehoorn.nl of u belt ons op een woensdag tussen 10.00 en 16.00 uur op nummer 030-2312230.

Zie verder ook onze website www.coehoorn.nl voor meer informatie en het Saillant overrzicht !