Technische commissie

De Technische Commissie (TC) verricht studies over de bouwtechnische historie van objecten en brengt adviezen uit over restauratiewerkzaamheden en bouwtechnische aanpassingen in verband met herbestemming van objecten.

Kijkduin, contrescarpgallerij

Kijkduin, contrescarpgallerij

Op de TC wordt veelvuldig beroep gedaan om te adviseren over de conservering en restauratie van verdedigingswerken. Een toename van deze verzoeken ligt in de lijn der verwachting. Recent heeft de commissie enkele adviesaanvragen uit het buitenland ontvangen.