Aanvalsfront

Zoeken in terminologie

Aanvalsfront

deel van een vesting dat door de vijand wordt aangevallen