aardmortier

Zoeken in terminologie

put of ingegraven vat, waarin aangebracht een hoeveelheid stenen, die door een springlading in voorwaartse richting wordt uitgeworpen; ook genaamd fougas(se) of steenmijn