accespost

Zoeken in terminologie

accespost

klein verdedigingswerk, aangelegd met het doel het doordringen van een aanvaller over het acces te beletten