agger

Zoeken in terminologie

aanvalswerk in de vorm van een dam, aangelegd nabij een vestingmuur, welke gaandeweg werd opgehoogd om een stormaanval op de muur mogelijk te maken

agger

Agger en stormtoren (uit: “Histoire d’une forteresse” van Viollet-Le-Duc)