armement

armement

alle krijgsbehoeften om een vesting in staat van verdediging te brengen; zie ook approvisionnement