barricade

Zoeken in terminologie

barricade

meestal geïmproviseerde versperring van een doorgang