bastionet-caponnière

Zoeken in terminologie

aan de wal van een fort verbonden lage bastionvormige uitbouw voor grachtsflankering; een der flanken voorzien van een lage aarden borstwering, aan vijandszijde gedekt door een remise; de andere flank voorzien van een kazemat, aan vijandszijde gedekt door een aardlichaam
Opmerking. Deze hybridische vestingbouwkundige toepassing is (onder andere) toegepast en alleen nog zichtbaar bij Fort ‘t Hemeltje bij Utrecht

bastionet-caponnière
bastionet-caponnière